Dekan Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Ivan Samardžić i ravnateljica Gradske knjižnice Slavonski Brod Ružica Bobovečki, prof., potpisali su dana 10. srpnja 2019. Sporazum o suradnji između Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Gradske knjižnice Slavonski Brod. Sporazumom o suradnji uređena su međusobna prava i obveze između Fakulteta i Knjižnice u svrhu korištenja knjižnične građe za potrebe studenata i zaposlenika Fakulteta te i međusobna suradnja vezana uz među knjižničnu posudbu, nabavu stručne i dr. literature te organiziranje stručnih skupova, javnih tribina i dr.

Sukladno potpisanom Sporazumu studenti i zaposlenici Fakulteta mogu posuđivati knjižničnu građu Knjižnice pod povlaštenim uvjetima. Student ostvaruje popust na godišnju članarinu u Knjižnici od 50% uz predočenje studentske iskaznice kojom se potvrđuje status studenta, a zaposlenici uz predočenje osobne iskaznice, sukladno popisu zaposlenika, ostvaruju popust na godišnju članarinu u Knjižnici od 25%.

Sporazum o suradnji između Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Gradske knjižnice Slavonski Brod (PDF)


Impressum

Poveznice