Korisnici informatičkih resursa na SFSB

Poštovani korisnici.

Sva komunikacija studenata i djelatnika Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu ima se odvijati putem elektroničkih identiteta dodijeljenih od strane ustanove (e-identitet i e-pošta s domenom sfsb.hr) prema odluci Dekana.

Elektronički identitet u sustavu visokog obrazovanja AAI@Edu.Hr

Studentima će elektronički identitet biti automatski dodijeljen pri upisu ili se može kreirati na posebni zahtjev studenta. Detaljnije o elektroničkom identitetu na doljnjim poveznicama.

Elektronički identitet studenta se automatski gasi nakon 90 dana od gubitka statusa studenta odnosno gubitka studentskih prava bez posebne obavijesti i napomene. Gubitkom elektroničkog identiteta, student gubi i mogućnnost pristupa nekim mrežnim uslugama (elektronička pošta, studomat, fakultetski račun za Office 365 i/ili Google aplikacije i ostale tomu slične mrežne usluge).

Napomena: Promjenom studija: preddiplomski, razlikovni, diplomski, poslijediplomski, mijenjaju se i korisnički podaci studenta pa je nužno podići nove podatke na studentskoj referadi.

AAI@EduHr - elektronički identitet

Elektronički identitet koristi za više namjena i treba primijeniti sve mjere opreza kako ne bi došlo do gubitka korisničkih podataka.

Korisnik može administrirati svoje podatke na adresi: https://www.sfsb.hr/ldap/

Mrežna verzija aplikacije Studomat: https://www.isvu.hr/studomat/

Prijava na fakuktetsku elektroničku poštu: https://webmail.sfsb.hr/
(ne treba unositi dio korisničkog imena @sfsb.hr)

Gubitak podataka (lozinke) elektroničkog identiteta

U slučaju da se korisnik ne može prijaviti niti na jednu od gore navdenih adresa svojim elektroničkim identitetom novu lozinku može dobiti samo osobnim dolaskom u Studentsku službu fakulteta. Podaci se ne šalju elektroničkim putem.

 

Eduroam installer (Fakultetska bežična mreža i bežična mreža u Studentskom domu)

Eduroam Installer - najjednostavniji način za preuzimanje i instalaciju eduroam postavki.

 

Parametri za spajanje na eduroam za Android i ostale uređaje :

Preporuča se koristiti program za odgovarajući OS sa adrese installer.eduroam.hr.

Parametre je moguće podesiti i ručno:

SSID: eduroam
Sigurnost: WPA/WPA2 Enterprise
EAP metoda: TTLS
2. faza provjere autentičnosti: PAP
CA certifikat: ca.sfsb.hr.der (ili bez certifikata)
Certifikatt skinuti s ove lokacije.
Identitet:    [uid]@sfsb.hr (pero@sfsb.hr)
Anoniman identitet: ostaviti prazno
Zaporka: Vaša AAI zaporka

 

Sustav Office 365

Djelatnici i studenti imaju pravo na korisnički račun u sustavu Office 365. Za razliku od drugih fakulteta, koji su s korištenjem ovog sustava krenuli poslije SFSB te zbog drugih tehničkih razloga, na našu instancu Officea 365 prijava se vrši posebnim korisničkim računima, a ne elektroničkim identitetom.

Za dobivanje računa u sustavu Office 365 potrebno je poslati poruku elektroničke pošte sa zahtjevom za otvaranje korisničkog računa na adresu administratora sustava mmazurek@sfsb.hr.

Djelatnici i studenti koji imaju korisnički račun u sustavu Office 365, imaju i pristup Microsoft Azure Tools for Teaching (prije Imagine i DreamSpark).

Popis i dohvat softvera:

Prijava SFSB korisnika na Microsoft Azure Tools for Teaching (prije Imagine i DreamSpark)

Nakon prijave softver bi trebao biti sotupan na ovoj poveznici.

 

Softver za provjeru autentičnosti Turnitin (antiplagijat)

Na razini Sveučilišta u Osijeku odabran je softver za provjeru autentičnosti Turnitin, te je pristup mogućpreko poveznice:

Prijaviti se preko stranice:

Pristup softveru Turnitin

Detaljnije o softveru i upute za kotrištenje:

SRCE - Softveri za provjeru autentičnosti

 

Autodesk proizvodi

Prijaviti se preko stranice:

https://www.autodesk.com/education/free-software/all

te ostvariti pristup na sve Autodeskove proizvode besplatno.

 

 

 

 

Liste elektroničke pošte SFSB


Impressum

Poveznice