Opće informacije

Erasmus program mobilnosti utemeljen 1987. godine bio je jedan od četiri sektorska programa „Programa za cjeloživotno učenje“ Europske unije, koji je trajao do kraja 2013. godine. 

2012. godine Erasmus program je proslavio 25 godina. Tom prigodom su iz 33 države izabrana po dva Erasmus  amabasadora (za studente te za nastavno i nenastavno osoblje). Za Republiku Hrvatsku to su:

Jelena Simić, Erasmus ambasadorica za studente

Izv. prof. dr. sc. Katica Šimunović, Erasmus ambasadorica za nastavno i nenastavno osoblje.

Od siječnja 2014. godine započeo je novi Erasmus+ program, u kojem će isto jedan od važnih ciljeva biti mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja visokoškolskih ustanova. 

Erasmus program mobilnosti na Sveučilištu u Osijeku provodi se u suradnji s nacionalnom Agencijom za mobilnost i programe EU.

Prijava na Erasmus program mobilnosti je za Sveučilište u Osijeku omogućena od 2009. godine. Za akademske godine 2009./2010., te 2010./2011. nije bila omogućena dolazna mobilnost u Hrvatsku, dok je od akademske godine 2011./2012., omogućena dolazna mobilnost u Hrvatsku.

U ožujku 2011. godine, objavljen je Pravilnik Sveučilišta u Osijeku o Erasmus programu međunarodne mobilnosti.

Da bi student mogao realizirati studijski boravak (studirati jedan ili dva semestra na instituciji domaćinu), potrebno je imati sklopljene Erasmus bilateralne sporazume.

Strojarski fakulet u Slavonskom Brodu, odnosno Sveučilište u Osijeku, potpisali su Erasmus bilateralne sporazume sa sljedećim visokoškolskim ustanovama (stanje do listopada 2013.):

Za akademsku godinu 2013./2014., Erasmus potpora za studente u svrhu realizacije stručne prakse iznosi 440 eura mjesečno, a za studijski boravak 400 eura mjesečno (Pravilnik o dodjeljivanju financijskih potpora iz Erasmus programa mobilnosti u akademskoj godini 2013./2014. studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku).

 

Kako studirati ili realizirati stručnu praksu u inozemstvu?

UKRATKO:

 1. Natječaj Sveučilišta u Osijeku (sve detaljno objašnjeno – što činiti prije natječaja i što nakon natječaja u slučaju da prijava bude prihvaćena)
 2. Odlazak (na vrijeme!) akademskom Erasmus koordinatoru na Fakultetu (prof. dr. sc. Katica Šimunović): dobivanje dodatnih informacija i pomoći, koordinacija i obavljanje svih potrebnih predradnji za što uspješniju prijavu na natječaj
 3. Prijava na natječaj
 4. Prijava prihvaćena - dodatne aktivnosti Sveučilišta, Fakulteta i studenta (nominacija, prijava, Ugovori...)
 5. Studiranje ili obavljanje stručne prakse na instituciji domaćinu
 6. Povratak kući, sa stečenim iskustvom, prijateljstvima, još boljim znanjem stranog jezika, ali i s ispunjenim obvezama iz Ugovora.

OPŠIRNIJE:

 1. Sve počinje u proljeće s natječajem Sveučilišta u Osijeku. Za njega se, osim posjeta internetske stranice Sveučilišta, na vrijeme može saznati i putem obavijesti na našoj internetskoj stranici i/ili e-mail poruke na zajedničku adresu studenata, te promotivnih materijala sa Sveučilišta i info dana koji se organiziraju na pojedinim fakultetima (kod nas je prvi info dan bio u travnju 2010. godine). Djelatnice Službe za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Osijeku, održale su 20. ožujka 2012. drugi Info dan na našem Fakultetu.
  Na natječaju za akademsku godinu 2013./2014. prvi rok za prijavu je 28. ožujka 2013., a drugi rok za prijavu je 28. rujna 2013.
 2. Kada se sazna za natječaj i ako postoji želja za odlaskom u inozemstvo (EU), trebalo bi pročitati Upute i Erasmus studentsku poveljuna internetskoj stranici Sveučilišta; tada slijedi javljanje telefonom (49 34 30) ili e-mail porukom akademskoj Erasmus koordinatorici te se, nakon dogovora, dolazi u Gundulićevu ulicu u ured G103. Prije dolaska treba razmisliti o svrsi mobilnosti (studijski boravak ili stručna praksa?).
  • Studijski boravak? Gdje?
   U visokoškolskim ustanovama s kojima naš fakultet ima potpisane Erasmus bilateralne sporazume (pogledati pod „Opće informacije“). Proučiti njihove nastavne programe.
  • Stručna praksa? Gdje?
   Proučiti ponude na internetskoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU. Posjetiti internetske stranice posredničkih agencija (posredovanje se plaća!). Vlastita inicijativa ili inicijativa fakulteta.
 3. Erasmus koordinatorica daje dodatne informacije, pruža potrebnu pomoć pri traženju sličnih kolegija s našim kolegijima, potpora je pri ispunjavanju obrazaca SFSB (I i II) kao i pri ispunjavanju prijave na natječaj Sveučilišta; koordinira aktivnosti s nastavnicima i Erasmus koordinatorima institucija domaćina.
 4. Prijava na natječaj Sveučilišta u Osijeku
 5. Čekanje poziva na intervju.
 6. Sveučilišno Povjerenstvo za Erasmus program međunarodne mobilnosti vrednuje prijave studenata na osnovi objavljenih kriterija.
 7. Ako je prijava prihvaćena, slijedi niz aktivnosti Sveučilišta, Fakulteta i studenta (službena nominacija na instituciju domaćina, prijava, Ugovor o studiranju, Ugovor o stručnoj praksi...)
 8. Dobivanje Prihvatnog pisma iz institucije domaćina
 9. Traženje smještaja u instituciji domaćinu (jako je korisna internetska stranica Erasmus Student Network)
 10. Podnošenje Zamolbe Dekanu SFSB radi mogućnosti dobivanja dodatne financijske potpore
 11. Odlazak u ambasadu i podnošenje zahtjeva za studentsku vizu (o potrebnoj dokumentaciji, koja obavezno obuhvaća Prihvatno pismo, treba se ranije informirati)
 12. Moguće je u državi institucije domaćina pohađati Erasmus intenzivni tečaj jezika EILC
 13. Ugovor o dodjeli financijske potpore iz programa Erasmus, sa Sveučilištem u Osijeku (80% novca prije mobilnosti, 20% novca nakon mobilnosti)
 14. Zdravstveno i putno osiguranje za vrijeme trajanja mobilnosti
 15. Odlazak na instituciju domaćina
 16. Realizacija mobilnosti
 17. Dolazak kući s dokumentom kojim se potvrđuje vaš boravak (Statement of Host Institution) i kojim se vrednuje vaš rad (Transcript of records – Prijepis ocjena za studijski boravak ili Transcript of work – Izvještaj o obavljenoj stručnoj praksi) i/ili dodatnim dokumentima.
 18. Javljanje Erasmus koordinatorici Fakulteta
 19. Podnošenje Završnog izvješća Sveučilištu u Osijeku u roku od dva tjedna nakon završenog razdoblja mobilnosti.

NAPOMENA: Gore navedene informacije predstavljaju dodatne upute i pojašnjenja s ciljem što uspješnije prijave studenata na natječaj, kao i što uspješnije realizacije mobilnosti. Službene informacije nalaze se na internetskoj stranici Sveučilišta u Osijeku.

DOGAĐAJI

Erasmus studijski boravak na SFSB studentice Pauline Gowin iz Bydgoszcza, Poljska

Prezentacija studentice Pauline Gowin iz Bydgoszcza, Poljska

Sastanak Erasmus ambasadora i seminar "Erasmus+, What is in it for Higher Education", Brisel, Belgija, 21.-22.11.2013.

European Comission: "Celebrating 25 years of Erasmus", brošura Europske komisije, 2013., http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc/25years_en.pdf

Prezentacija u Županiji "Uz EU partnere do Europe", 13.11.2013.

Erasmus stručna praksa studenta Tomislava Jurkovića, Poznan, Poljska, lipanj - rujan 2013.

Dolazna mobilnost nastavnika iz Bydgoszcza, Poljska i Kecskemeta, Mađarska, lipanj 2013.

Dolazna mobilnost nastavnika iz Graza, Austrija, svibanj 2012.

"Erasmus - Projekt koji otvara nove mogućnosti studiranja u Europi", poslovni tjednik Lider, 18.5.2012.

Prezentacija - Katica Šimunović: Future of Erasmus, Erasmus manifesto, "Erasmus students: Round table", Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb, 17.-18.5.2012. 

Okrugli stol "Erasmus students: Round table", Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb, 17.-18.5.2012.

"Erasmus Manifesto", dokument Europske komisije, svibanj 2012.

Konferencija "Celebrating Erasmus 25 years of achievements and future perspectives", Kopenhagen, Danska, 8.-9.5.2012.

"Erasmus – changing lives, opening minds for 25 years", brošura Europske komisije, svibanj, 2012.

Posjet Erasmus ambasadora iz Bydgoszcza, Poljska, 28.3.2012.

Info dan na SFSB, 20.3.2012.

"I Riječanka u novoj europskoj diplomaciji", dnevne novine Novi list, 24.2.2012.

"Studenti, budite mobilni", tjednik Posavska Hrvatska, 10.2.2012.

Konferencija "Launch of the 25th anniversary of the Erasmus programme 2012", Brisel, Belgija, 30.-31.1.2012.

Sudjelovanje studentice Ivke Gudelj u debati, 20.1.2012.

"Erasmus vijesti, Ili: Zašto su putovanja najbolja Sveučilišta", Newsletter, Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb, prosinac 2011.

Erasmus stručna praksa studentice Andree Primorac, Leoben, Austrija, rujan - prosinac 2011.

"At work with ... Ivka Gudelj", Power News, magazin grupe Bilfinger Berger Power Services, studeni 2011.

Dolazna mobilnost nastavnika iz Pecsa, Mađarska, studeni 2011.

Katica Šimunović: "Sudjelovanje u Erasmus programu mobilnosti", Erasmus seminar, Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb, 15.11.2011.

Erasmus stručna praksa studentice Ivke Gudelj, Oberhausen, Njemačka, srpanj - listopad 2011.

"Erasmus iskustvo profesora Dražana Kozaka", Primjeri dobre prakse 2009.-2010., Agencija za mobilnost i programe EU, Zagreb, rujan, 2011.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Impressum

Poveznice