brod.sfsb.hr Mailing Liste

Dobrodošli!

Dolje je lista svih javnih mailing lista na brod.sfsb.hr. Kliknite na naziv liste da biste dobili više informacija o listi, zatim da biste se pretplatili, odjavili, ili promjenili postavke vaše pretplate. Da biste posjetili stranicu sa općenitim informacijama o nereklamiranoj listi, otvorite URL sličan ovom, ali sa '/' i dodanim nazivom liste.

Administratori liste, možete posjetiti administratorska stranica za opći pregled da biste pronašli upravljačko sučelje za vašu listu.

Pošaljite pitanja i komentare na mailman@brod.sfsb.hr.

   
Lista Opis
1denerr I. godina diplomskog studija - Energetika - redoviti studenti
1dkirpi I. godina diplomskog studija - Konstruiranje i razvoj proizvoda - izvanredni studenti
1dkirpr I. godina diplomskog studija - Konstruiranje i razvoj proizvoda - redoviti studenti
1dlpi I. godina diplomskog studija - Logistika proizvodnje - izvanredni studenti
1dlpr I. godina diplomskog studija - Logistika proizvodnje - redoviti studenti
1dsti I. godina diplomskog studija - Strojarske tehnologije - izvanredni studenti
1dstr I. godina diplomskog studija - Strojarske tehnologije - redoviti studenti
1godi I.godina preddiplomskog studija - izvanredni studenti
1godr I.godina preddiplomskog studija - redoviti studenti
2denrr II. godina diplomskog studija - Energetika - redovni studenti
2dkirpi II. godina diplomskog studija - Konstruiranje i razvoj proizvoda - izvanredni studenti
2dkirpr II. godina diplomskog studija - Konstruiranje i razvoj proizvoda - redoviti studenti
2dlpi II. godina diplomskog studija - Logistika proizvodnje - izvanredni studenti
2dlpr II. godina diplomskog studija - Logistika proizvodnje - redoviti studenti
2dsti II. godina diplomskog studija - Strojarske tehnologije - izvanredni studenti
2dstr II. godina diplomskog studija - Strojarske tehnologije - redoviti studenti
2godi II. godina preddiplomskog studija - izvanredni studenti
2godr II. godina preddiplomskog studija - redoviti studenti
3godi III. godina preddiplomskog studija - izvanredni studenti
3godr III. godina preddiplomskog studija - redoviti studenti
djelatnici Lista djelatnika SFSB
Dokt Studenti sveučilišnog poslijediplomskog studija
fv Lista Fakultetskog vijeca
gun Lista za djelatnike u Gundulicevoj
Nastavnici Lista nastavnika SFSB
Plin Konferencija PLIN
raspored Obavijesti o rasporedu nastave
Razl Studenti razlikovne godine
sindikat Lista za clanove sindikata
Spec Studenti sveučilišnog specijalističkog studija
studenti Lista studenata SFSB
trg Lista za djelatnike na Trgu
Zii Zavod za industrijsko inzenjerstvo

Delivered by Mailman
version 2.1.23
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered