Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
 
Katedra za mehaniku i čvrstoću
 
 

 

ISPRAVKE U UDŽBENICIMA KOJI SE KORISTE U NASTAVI
KATEDRE ZA MEHANIKU I ČVRSTOĆU