RB Nositelj radnog naloga Naziv
5. Prof.dr.sv.Dragomir Krumes Tečaj za operatere za toplinsku obradu na montažnim gradilištima

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Za razliku od proizvodnje unutar (hale) proizvodne u tvornici „Đuro Đaković“ postoji i proizvodnja na montaži (montažna radilišta). Prilikom montaže kotlovskih postrojenja, rezervoara, čeličnih konstrukcija kao i reparature starih postrojenja važne su tehnologije zavarivanja i toplinske obrade. Da bi se mogla provesti toplinska obrada na zavarenim spojevima po propisanim standardima, mora se napraviti pored tehnologije rada (tehnoloških postupaka) i obuka radnika na uređajima za toplinsku obradu. Pored teoretskog znanja operatori toplinske obrade obavljaju i praktičnu obuku.


Impressum

Poveznice