RB Nositelj radnog naloga Naziv
4. Prof.dr.sc.Pero Raos Ispitivanje trajnosti membrana regulatora tlaka

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Projekt se bavi ispitivanjem trajnosti pomoćne membrane regulatora plina. Provedenim ispitivanjem ustanovljeno je razdoblje nakon kojeg pomoćna membrana gubi svoja početna svojstva. Kao referentni primjerak za praćenje svojstava membrana uzeta je nova, neugrađena membrana. Provedenim ispitivanjem rastezne žilavosti ispitnih tijela načinjenih iz pomoćnih membrana došlo se do zaključka da je preporučljivo provjeriti kvalitetu membrana svakih 8 godina.


Impressum

Poveznice