RB Nositelj radnog naloga Naziv
35. Vladimir Pecić / Prof.dr.sc. Dragomir Krumes Novi postupci kontrole proizvoda

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

U sklopu radnog naloga obavljaju se ispitivanja u laboratorijima Strojarskog fakulteta kao i ispitivanja na terenu. Laboratorijskim ispitivanjima obuhvaćeni su različiti postupci ispitivanja razaranjem, i to:

  • razorna ispitivanja mehaničkih svojstava materijala i zavarenih spojeva
  • ispitivanja tehnoloških svojstava
  • metalografija metala i zavarenih spojeva
  • kemijska analiza metalnih materijala

Ispitivanja prate suvremene trendove u provođenju sustava kvalitete pri proizvodnji energetske i procesne opreme primjenjujući EN i ASME propise i norme.

Ispitivanja na terenu obuhvaćaju:

  • vizualni pregledi dijelova objekata i postrojenja
  • dimenzionalna kontrola strojarskih elemenata i dijelova objekata
  • ispitivanja tvrdoće prijenosnim uređajem
  • nerazorna ispitivanja pomoću metalografskih replika

Ispitivanja se provode s ciljem utvrđivanja i procjene stanja i preostalog životnog vijeka energetske i procesne opreme. Rezultati ispitivanja koriste se kao polazni element u izradi i provođenju sanacijskih programa, programa revitalizacije i modernizacije objekata u eksploataciji.Impressum

Poveznice