RB Nositelj radnog naloga Naziv
34. Dr.sc. Štefanija Klarić Analiza projekta energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Na zahtjev tvrtke SOLING d.o.o., Požeška 142a, 35000 Slavonski Brod provedena je analiza projekta energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije za općinske zgrade u mjestima Okučani i Stara Gradiška. Ove studije izrađene na temelju PROJEKATA ZGRADE U ODNOSU NA RACIONALNU UPORABU ENERGIJE I TOPLINSKU ZAŠTITU, koje je izradila tvrtka Soling d.o.o. analiziraju predložene mjere rekonstrukcije Općinskih zgrada u Okučanima i Staroj Gradiški. Ovi projekti su dio projektne dokumentacije koju općine podnose pri javljanju na Natječaj za korištenje sredstava fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora.

Slika 1. Izgled fasade i stolarije (površine prozora s jednostrukim staklom) zgrade Općine Stara gradiška (sadašnje stanje)

Slika 2. Izgled fasade i stolarije (površine prozora s jednostrukim staklom) zgrade općine Okučani prije sanacije

Obrada dobivenih rezultata pokazala je da se obnovom zgrada, te s pratećim poboljšanjem energetskih obilježja postižu uštede toplinske energije. Predloženim sanacijama uz značajnu uštedu energije i emisije CO2 (poboljšanje energetske učinkovitosti) znatno se poboljšavaju i uvjeti boravka korisnika zgrade.

Napomena: Općina Okučani je od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ostvarila sredstva te je u 2010. godine izvršena sanacija zgrade.Impressum

Poveznice