RB Nositelj radnog naloga Naziv
33. Prof.dr.sc.Ivan Samardžić Softver za zavarivanje

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Izrada softvera za projektiranje tehnologije zavarivanja (baze podataka o PQR/WPAR dokumentima, WPS/SPZ dokumentima, Schaefflerov dijagram, proračun troškova zavarivanje, izbor žlijeba za zavarivanje, izdara novih PQR/WPAR i WPS dokumenata.Impressum

Poveznice