RB Nositelj radnog naloga Naziv
29. Prof.dr.sc.Franjo Matejiček Izrada glavnog idejnog projekta NOSEĆE GALERIJE s proračunom

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

NOSEĆA GALERIJA namijenjena je za prihvat šest osoba s radnim priborom na stojećim galerijama ili ukupne mase (svih 6 osoba i pribora) 611 kg što predstavlja ukupno opterećenje nosive platforme 6 kN. Ukupna masa noseće galerije bez gore navedenih ljudi i pribora iznosi 2093 kg. Radnici boraveći na nosećoj galeriji trebaju izvoditi sve potrebite radnje radi antikorozivne zaštite mosta.

Numeričkim je putem određena nosivost galerije i utvrđena potrebna sigurnost.Impressum

Poveznice