RB Nositelj radnog naloga Naziv
28. Prof.dr.sc.Franjo Matejiček Kontrolni proračun tlačnog spremnika

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Kod proizvodnje torisferičnih vodoravnih tlačnih spremnika većih promjera u proizvodnji su nastupila odstupanja veća od normom dopuštenih. Radilo se o posmaknuću zavara na spoju spoja torisferičnih danaca i plašta posude. Vrlo kompleksnom numeričkom analizom potvrđeno je kako su i povećana odstupanja prihvatljiva, ali određene uvjete obrade nadvišenja zavara i polumjera zaobljenja prijelaza.Impressum

Poveznice