RB Nositelj radnog naloga Naziv
26. Prof.dr.sc.Franjo Matejiček Proračun vezan za utvrđivanje uzroka pojave pukotina na lijevcima spremnika UACNS vagona

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Stručni je tim utvrđivao uzroke pojave pukotina na lijevcima spremnika Uacns vagona. Na temelju 2D dokumentacije konstruiran je 3D model sa svim vitalnim dijelovima. Modelirano je opterećenje u spremnicima i detektirani uzroci nastanka pukotina. Proizvođaču je preložen način i oblik sanacije.Impressum

Poveznice