RB Nositelj radnog naloga Naziv
21. Mr.sc.Vjekoslav Galzina Dorada sustava vođenja i nadzora vrenja i pripreme kiseline pogona Špiritane

 

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Projektni zadatak se sastojao od dorada sustava vođenja te SCADA sustava postrojenja vrenja i podsustava pripreme razrijeđene sumporne kiseline pogona za proizvodnju alkohola i proteinskog praha – Špiritane Sladorane d.d. Županja. Analiza zahtjeva korisnika. Priprema podloga te izmjene ekrani za nadzor i vođenje vrenja, dorade sustava arhiviranja i alarmiranja, dodatni ekrani. Dorade sustava vođenja: softverske regulacije protoka medija (zrak, voda, para) vrenja. Platforma: Siemens SIMATIC S7-300, SIMATIC PROTOOL

Slika: Stari sustav nadzora i novi sustav nadzora pogona

Slika: Ekrani SCADA sustava – priprema kiseline i vrenje


Impressum

Poveznice