RB Nositelj radnog naloga Naziv
20. Mr.sc.Vjekoslav Galzina Revitalizacija sustava vođenja kotlovskog postrojenja

 

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Prema zahtjevu naručitelja (Sladorana d.d. Županja) napravljena je revitalizacija i optimalizacija vođenja kotlovskog postrojenja (dva kotla kapaciteta 60t/h p.pare (30 bar, 380 ºC) gorivo: plin/mazut) Projekt se sastojao od: analiza postojećeg stanja, analiza korisničkih zahtjeva na sustav (optimizacija regulacije izgaranja, distributora opterećenja, paralelnog i otočnog rada, trokomponentna regulacija razine vode u bubnju kotla, pregrijavanja pare, redudantnog rada, koračnog upuštanja sustava, razmjena informacija sa sigurnosnim sustavom, razmjena informacija sa sustavom vođenja turbina/generatora), analiza i odabir potrebne dodatne opreme, izrada programa vođenja na PLC uređaju, simulacijsko testiranje sustava, testiranje sustava u radu (hladne i tople probe), puštanje u rad sustava, obuka korisnika, izrada uputa za rad sa sustavom. Zadatak izrade koračnog upuštanja u rad i optimizacije izgaranja istog napravljen na osnovu podloga izrađenih od strane tvrtke Hiter d.o.o. (bilanca kotla, proračun prigušnica). Razmjena informacija s drugim sustavima u suradnji s tvrtkama: Ato inženjering d.o.o. i SCADA projekt d.o.o.

Godišnje aktivnosti održavanja sustava: re-optimizacija softverskih regulatora nakon kalibracije i remonta mjerno-upravljačke opreme

Platforma: Siemens SIMATIC S7-400, NI Lookout 6.0

Slika: Nadzor reguliranih veličina nakon kalibracije

Slika: Shema vođenja izgaranja jednog kotla


Impressum

Poveznice