RB Nositelj radnog naloga Naziv
2. Prof.dr.sc. Dražan Kozak Izrada originalnih konstrukcijskih crteža, tehničko-tehnološke dokumentacije i računalnih programskih sastavnica adaptacija za berbu suncokreta

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Elaborat sadržava cjelokupnu tehničko-tehnološku dokumentaciju uređaja za branje suncokreta AS 5, 4 m ; 6, 3 m i 7, 2 m izrađenu u programu za 3D CAD modeliranje Unigraphics NX3.0.

Naručitelj projekta: Same Deutz-Fahr Žetelice d.o.o. Županja

Suradnici na projektu: prof.dr.sc. Željko Ivandić, dr.sc. Mirko Karakašić, dr.sc. Pejo Konjatić.


Impressum

Poveznice