RB Nositelj radnog naloga Naziv
19. Mr.sc.Vjekoslav Galzina Izrada sustava vođenja Reducir stanice za Sladorana d.d. Županja

 

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Prema zahtjevu naručitelja (Sladorana d.d. Županja) napravljen je prvo idejni projekt, zatim izveden regulacijski i nadzorno-upravljački sustav Reducir stanice. Projekt se sastojao od: analiza postojećeg stanja, analiza korisničkih zahtjeva na sustav, odabir potrebne opreme (hardver i softver), izrada idejne i izvedbene elektro dokumentacije projekta te izvođenje izmjena u elektro-energetskim ormarima na potrebnim mjestima i ciljanoj opremi (od strane naručitelja), izrada upravljačkog programa na PLC uređaju, izrada nadzorno-upravljačkog sustava na OP HMI platformi, simulacijsko testiranje sustava, testiranje sustava u radu (hladne i tople probe), puštanje u rad sustava, obuka operatera, izrada konačne izvedbene dokumentacije, izrada uputa za rad sa sustavom. Obuhvaćeni regulacijski krugovi: I.stupnja redukcije tlaka pare, II. stupnja redukcije tlaka pare, tlak pomoćnog (bypass) redukcijskog voda, temperature pare, anfar ventil, razine napojnog spremnika (ventila povratnog kondenzata i deminarelizirane napojne vode) Platforma: Siemens SIMATIC S7-300, SIMATIC OP


Impressum

Poveznice