RB Nositelj radnog naloga Naziv
12. Prof.dr.sc.Vlatko Marušić Ispitivanje inteziteta ugnječenja vratila i izbor tehnologije sanacije

SAŽETAK PROJEKTA – RADNOG NALOGA:

Na novijoj konstrukcijskoj izvedbi pužnih preša za cijeđenje ulja uočeno je neuobičajeno brzo oštećivanje vratila pužnice. Ispitivanjem je utvrđeno da konstrukcijska izvedba elemenata tribopara vratilo/segmenti pužnice, u uvjetima visokih pritisaka (400÷500 bara) uzrokuju njihovo (pre)brzo trošenje, već nakon 4 do 5 godina rada. Konstatirano je da do otkaza dolazi uslijed gotovo istovremenog djelovanja abrazije, adhezije, umora i tribokorozije.

Analizom kemijskog sastava, pomoću spektrografskog analizatora, utvrđeno je da je vratilo izrađeno od materijala koji po sastavu odgovara čeliku 42CrMo4 (prema EN10027-1). Mjerenjem površinske tvrdoće, pomoću prijenosnog tvrdomjera MIC 10-D, utvrđeno je da se površinska tvrdoća vratila kretala se između 18 i 23 HRC. Vratilo je ukupne dužine 4350 mm, pri čemu je dio na koji se navlače pužni segmenti dužine ≈ 3350 mm. Vratilo s karakterističnim mehanizmima trošenja prikazano je na slici 1.

Slika 1. Karakteristični tragovi trošenja na vratilu
a)– abrazija; b) – adhezija; c) – umor površine; d) - tribokorozija

Rezultati ispitivanja poslužili su kod izbora parametara navarivanja dodatnim materijalom na bazi Cr-Mo u cilju reparaturnog obnavljanja vratila na način da površinski (novi) sloj ima puno veću tvrdoću. Na taj se način postiglo produljenje vijeka vratila za oko 80% i značajno smanjenje indirektnih triboloških gibitaka zbog prebrzog prestanka funkcionalnog rada preše.


Impressum

Poveznice