GOSPODARENJE PLASTIČNIM I GUMENIM OTPADOM

NAZIV TEME IZ TABLICE UNAPREĐIVANJA I USAVRŠAVANJA ZNANJA: ZAŠTITA OKOLIŠA U GRADITELJSTVU

Opis stručnog usavršavanja u graditeljstvu (kojem području graditeljstva pripada):

Upoznavanje s načelima konstruiranja i izbora materijala s obzirom na cijelo-životni ciklus proizvoda. Upoznavanje s organizacijom, postupcima i učincima recikliranja materijala i obnavljanja proizvoda. Upoznavanje s metodama, postrojenjima i opremom za recikliranje i ekološko zbrinjavanje na kraju životnog ciklusa proizvoda. Posebno će se razmotriti najvažnije i aktualne teme gospodarenja plastičnim i gumenim otpadom, recikliranja ambalaže i elektroničkog otpada.


Impressum

Poveznice