HKISPROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA U REALIZACIJI S HRVATSKOM KOMOROM INŽENJERA STROJARSTVA

U organizaciji Fakulteta i HKIS niz godina održavaju se kontinuirani seminari i tečajevi stručnog usavršavanja u kojima sudjeluju inženjeri iz gospodarstva i institucija a vezani su za graditeljstvo. HKIS je nositelj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za provedbu petogodišnjeg programa stručnog usavršavanja.

2015/2016.

Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.11.2015. do 31.10.2016. godine je odobren i prema istome na našem Fakultetu su planirani sljedeći tečajevi:

Status

Naziv tečaja Datum - planirani Bodovi

Održan

POSUDE POD TLAKOM:

- Analitički i numerički popračun cijevnih priključaka te provjera cjelovitosti T-spoja uz pretpostavku postojanja polueliptične pukotine (2 sata);

- Suvremeni postupci zavarivanja u izradi komponenata energetskih postrojenja (2 sata);

- Biomasa, energetska postrojenja, električna i/ili toplinska energija: Doprinos i mogućnosti u RH (2 sata);

- Uputa za izradu projektne dokumentacije cjevovoda prema Pravilniku o pregledu i ispitivanju opreme pod tlakom - evidentiranje i prijava cjevovoda OPT Agenciji (2 sata)

12. veljače 2016. 8

Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.11.2015. do 31.10.2016. godine je odobren i prema istome na našem Fakultetu su planirani sljedeći tečajevi:

Status

Naziv skupa - konferencije Datum - Mjesto održavanja Bodovi
 Održan

14. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI

7. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI "PLIN 2016"

28.-30.09.2016.

Osijek

 
 16 + 2

2014/2015.

Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.11.2014. do 31.10.2015. godine je odobren i prema istome na našem Fakultetu su planirani sljedeći tečajevi:

Status Naziv tečaja Datum - planirani Bodovi
Održan

POSUDE POD TLAKOM:

-
Primjena MKE za rješavanje kontaktnih problema (2 sata);

- Projektne i funkcionalne posebnosti termoenergetskih postrojenja  (2 sata);

- Metode ispitivanja zavarljivosti materijala (2 sata);

- Zakonska regulativa iz područja gradnje za opremu pod tlakom (2sata)

13. veljače 2015. 6 + 2
Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.11.2014. do 31.10. 2015. godine je odobren i prema istome će naš Fakultet kao organizator s drugim institucijama organizirati sljedeće skupove - konferencije:
Status Naziv skupa - konferencije Datum - Mjesto održavanja Bodovi
Održan 8. MEĐUNARODNO ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE SB 2015
"PROJEKTIRANJE, IZRADA I ODRŽAVANJE ZAVARENIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA, SBZ 2015."

21.-23.10.2015.

Slavonski Brod

16
Održan

13. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI

6. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI "PLIN 2015"

23.-25.09.2015.

Osijek

16

2013/2014.

Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.10.2013. do 30.09.2014. godine je odobren i prema istome na našem Fakultetu su planirani sljedeći tečajevi:
Status Naziv tečaja Datum - planirani Bodovi
Održan 1. TOPLIFIKACIJSKI SUSTAVI 22. studeni 2013. 6 + 2
Održan 2. POSUDE POD TLAKOM 14. veljače 2014. 8
Odgođen 3. OBNOVA ZGRADA I TEHNIČKIH SUSTAVA 02. lipnja 2014. 3 + 5
Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.10.2013. do 30.09. 2014. godine je odobren i prema istome će naš Fakultet kao organizator s drugim institucijama organizirati sljedeće skupove - konferencije:
Status Naziv skupa - konferencije Datum - Mjesto održavanja Bodovi
Održan 7. MEĐUNARODNO ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE SB 2013
" SUVREMENI PROIZVODNI POSTUPCI, OPREMA I MATERIJALI ZA ZAVARENE
KONSTRUKCIJA I PROIZVODA "

23.-25.10.2013.

Slavonski Brod

16
Održan

12. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLNI I VODI

5. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI "PLIN 2014"

24.-26.09.2014.

Osijek

16

2012/2013.

Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.11.2012. do 31.10.2013. godine je odobren i prema istome na našem Fakultetu su planirani sljedeći tečajevi:
Status Naziv tečaja Datum - planirani Bodovi
Odgođen 1. TOPLIFIKACIJSKI I VODOVODNI SUSTAVI 30. studeni 2012 - ODGOĐEN 6 + 2
Održan 2. POSUDE POD TLAKOM 08. veljače 2013 6 + 2
Održan 3. ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU 19. travanja 2013. 6 + 2
Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.11.2012. do 31.10. 2013. godine je odobren i prema istome će naš Fakultet kao organizator s drugim institucijama organizirati sljedeće skupove - konferencije:
Status Naziv skupa - konferencije Datum - Mjesto održavanja Bodovi
Održan 11. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI
4. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI
25.-27.9.2013.
Osijek
16

2011/2012.

Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.10.2011. do 30.09.2012. godine je odobren i prema istome na našem Fakultetu su planirani sljedeći tečajevi:
Status Naziv tečaja Datum - planirani Bodovi
Održan
1. POSUDE POD TLAKOM 10. veljače 2012. 8
Odgođen 2. ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADAMA 28. travnja 2012. - ODGOĐEN 6 + 2
Održan
3. GOSPODARENJE PLASTIČNIM I GUMENIM OTPADOM 01. lipnja 2012. 8
Program stručnog usavršavanja Komore za razdoblje od 01.10.2011. do 30.09.2012. godine je odobren i prema istome će naš Fakultet kao organizator s drugim institucijama organizirati sljedeće skupove - konferencije:
Status Naziv skupa - konferencije Datum - Mjesto održavanja Bodovi
Održan 6. MEĐUNARODNO ZNANSTVENO-STRUČNO SAVJETOVANJE SB 2011 "SUVREMENE TEHNOLOGIJE I POSTUPCI PRI IZRADI TLAČNE OPREME, ZAVARENIH METALNIH KONSTRUKCIJA I PROIZVODA" 26.-28.10.2011.
Slavonski Brod
8
Održan 10. SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI
3. MEĐUNARODNI SKUP O PRIRODNOM PLINU, TOPLINI I VODI
26.- 28.9.2012.
Osijek
16

Impressum

Poveznice