INFO

Projekt STEM GENIJALCI 

Nositelj projekta: Gimnazija Matija Mesić

Vrijednost projekta: 2.474.286,40 kuna.

Trajanje projekta: 12 mjeseci (listopad 2015. – listopad 2016.)

Partneri u projektu: Strojarski fakultet Slavonski Brod i Gimnazija Nova Gradiška

Ciljevi projekta:

Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju broja učenika koji upisuju STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) studijske programe i povećanju njihovog uspjeha na studiju te konkurentnosti na tržištu rada omogućavanjem stjecanja dodatnih kompetencija iz STEM i ICT područja.

Specifični ciljevi projekta:

Razvijeni inovativni kurikulumi usmjereni na stjecanje kompetencija iz STEM i ICT područja.

Osigurani uvjeti za uvođenje novorazvijenih kurikuluma u sustav obrazovanja u Gimnaziji Matija Mesić i Gimnaziji Nova Gradiška i promoviran značaj STEM kompetencija.

 

Aktivnosti na projektu:

I. Unaprjeđenje nastavničkih kompetencija za izradu i implementaciju kurikuluma

       Formiranje 5 radnih skupina za izradu 5 fakultativnih kurikuluma

       Edukacija nastavnika o izradi kurikuluma i formuliranju ishoda učenja

       Studijski posjet Italiji radi upoznavanja primjera dobre prakse

       Studijski posjet Institutu Ruđer Bošković

       Edukacija o obnovljivim izvorima energije

       Edukacija nastavnika o inovativnim nastavnim metodama rada

                                „Kvalitetna škola”

 

II. Razvoj fakultativnih kurikuluma iz područja STEM-a i ICT-a

       Analiza postojećih kurikuluma

       Razvoj fakultativnog kurikuluma iz područja biologije

       Razvoj fakultativnog kurikuluma iz područja kemije

       Razvoj fakultativnog kurikuluma iz područja fizike

       Razvoj fakultativnog interdisciplinarnog kurikuluma iz područja matematike i informatike

       Razvoj fakultativnog interdisciplinarnog kurikuluma iz područja obnovljivih izvora energije

       Izrada 5 priručnika za nastavu s ispitima za provjeru usvojenosti ishoda učenja

       Izrada digitalnih sadržaja za provedbu kurikuluma

       Edukacija za primjenu digitalnih sadržaja

 

 

III.Unaprjeđenje materijalnih uvjeta za implementaciju novorazvijenih kurikuluma

       Opremanje praktikuma za kemiju

       Opremanje praktikuma za biologiju

       Opremanje praktikuma za matematiku i informatiku

       Opremanje praktikuma za fiziku

       Nabavka opreme za provedbu interdisciplinarnog kurikuluma Obnovljivi izvori energije.

 

IV.     Diseminacija novorazvijenih kurikuluma i promocija STEM kompetencija

·         Izrada portala za E-učenje

·         Okrugli stol – STEM – budućnost Europske unije

·         Izrada brošure za promociju STEM kompetencija

·         Sajam ideja na Fakultetu Kemijskog inženjerstva u Zagrebu

·         Osnivanje STEM kluba

·         Dan otvorenih vrata STEM kluba

 

Promidžba i vidljivost

·         Uvodna konferencija

·         Promocija u medijima

·         Promotivni materijali

·         Završna konferencija

 

Upravljanje projektom i administracija

·         Sastanci projektnog tima

·         Sastanci s partnerima

·         Izvještavanje prema Ugovornom tijelu

 

 


Impressum

Poveznice