Zavod za inženjerstvo materijala

Laboratorij za ispitivanje materijala


Kidalica  „Amsler“, 400 kN

Kidalica „FY 15“, 500 N

Charpy bat

Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda za inženjerstvo materijala obuhvaća: ispitivanja metalnih i nemetalnih materijala u okviru nastavnih aktivnosti, radova na projektima ali i kroz intenzivnu suradnju s gospodarstvom. Zavod je nositelj aktivnosti na pripremi dokumenata potrebnih za Akreditaciju Laboratorija za ispitivanje materijala s razaranjem pri HAA (Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji). Oprema namijenjena za primjenu u Laboratoriju je u skladu s zahjevima EN ISO 17025 redovito umjeravana što privredi-korisnicima usluga osigurava valjanost rezultata a u okviru znanstveno-istraživačkog rada usporedivost s rezultatima dobivenim u drugim institucijama. Rezultati znanstveno-istraživačkog rada vidljivi su u brojnim radovima objavljenim u znanstvenim i stručnim časopisima, te zbornicima radova s međunarodnih konferencija održanih u zemlji i inozemstvu.

U sklopu Zavoda za inženjerstvo materijala, a za potrebe nastavnog procesa, znanstveno-istraživačke djelatnosti, odnosno suradnje s gospodarstvom, u funkciji je  Laboratorij za ispitivanje materijala s razaranjem u kojemu se nalaze sljedeći odjeli:

  1. Odjel za mehanička ispitivanja,
  2. Odjel za metalografska ispitivanja,
  3. Odjel za ispitivanje kemijskog sastava materijala,
  4. Odjel za toplinsku obradu i toplinska mjeranja, i
  5. Odjel za tribološka ispitivanja.

U Odjelu za mehanička ispitivanja nalazi se oprema za statička ispitivanja mehaničkih svojstava materijala na sobnoj i povišenoj temperaturi, za ispitivanje žilavosti na sobnoj i sniženoj temperaturi, te uređaji za mjerenje makro, semimikro i mikro tvrdoće.

Kidalica „Amsler“ namijenjena je za ispitivanja materijala kidanjem, savijanjem te tehnoloških proba na cijevima uz maksimalno opterećenje od 400 kN. Mikrokidalica „FY-15“ namijenjena je za ispitivanje papira, tekstila i polimera uz maksimalno opterećenje do 500 N, a  kidalica „ZMGi“ za ispitivanje gume, kože i polimernih materijala, opterećenje do 2500 N. Charpy uređaj namijenjen je za ispitivanje udarnog rada loma na sobnoj i sniženim temperaturama. Tvrdomjer „Electronic Brinell“, tip HBE namijenjen je za ispitivanje makrotvrdoće metodom po Brinellu uz maksimalno opterećenje do 3000 N. Tvrdomjer „Eseway“ predviđen je za ispitivanje makro tvrdoće metodama po Vickersu (HV) uz opterećenja od 30 do 2500 N  i po Rockwelu (HRC) uz opterećenje 1500 N. Prijenosni tvrdomjer „MIC 10“ sa mjernom sondom 98 N, namijenjen je za ispitivanja tvrdoće na terenu. Mikrotvrdomjer Durimet „Leitz“ namijenjen je za mjerenje mikrotvrdoće metodom po Vickersu  (HV) uz opterećenja od 0,15 do 20 N. Kidalica „Amsler“, tvrdomjeri i Charpy urađaj su umjereni i osim u nastavnim aktivnosti koriste se i u suradnji s privredom.

U odjelu za metalografska ispitivanja nalaze se dva svjetlosna mikroskopa: „Leica“ DM 2500M, maksimalno povećanje do 1000x, i mikroskop „Zeiss-Jena Neophot 21“, povećanje do 500x. Odjel je opremljen uređajem za pripremu metalografskih uzoraka brušenjem i poliranjem, te rezačicom s reznim pločama za rezanje tvrdih uzoraka uz hlađenje vodom. U istom se odjelu nalazi i elektronski dilatometar „Netzsch“ 402 EP, za ispitivanje materijala u temperaturnom području od 25 do 1200 °C. Uzorci se nakon pripreme nagrizaju odgovarajućim reagensima a ispitivanja se obavljaju na čelicima u bilo kojem stanju toplinske obrade, zavarenim, navarenim itd., ali i na svim ostalim materijalima.

U odjelu za ispitivanje kemijskog sastava materijala nalazi se spektrometarski analizator kemijskog sastava „Belec“ namijenjen za analizu sastava ugljičnih i nehrđajućih čelika. Uređaj je prijenosni pa je osim u laboratoriju analize moguće vršiti i na terenu. Odgovarajućim pristupom pripremi moguće je vršiti i poslojnu analizu sastava. Prije svakog mjerenja odgovarajućim kalibrima obavlja se umjeravanje uređaja.

Odjel za toplinsku obradu i toplinska mjerenja opremljen je elektrokomornom pećima. Za toplinsku obradu manjih komada namijenjena je laboratorijska peć „LHT“, maksimalne temperature do 1100 °C, veličina komore ~150x100x300 mm. Za kontrolu kako vlastitih tako i peći u privredi u laboratoriju postoje višekanalni pisači „Honeywell“; do 1500 °C, do 1100°C i do 700 °C, te kontrolni pisači „Almemo“ 3290-8, D-83602 i 2090-8. Na raspolaganju se nalaze i termoparovi; PtRh-Pt i  NiCr-Ni.

 

 

   

Kontakti

Kvaliteta      

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 


Impressum

Poveznice