Zavod za inženjerstvo materijala

Katedra za tribologiju i inženjerstvo površina

 

Vlatko Marušić, dr. sc.

Redoviti profesor u trajnom zvanju

Predstojnik Zavoda

E-mail: Vlatko.Marusic@sfsb.hr

Telefon: +385 (0)35 493 420

Ured: 304/II. kat

Konzultacije: prema dogovoru uz prethodnu najavu e-mailom

 

Osobni podaci:

Vlatko Marušić rođen je 21. studenoga 1959. u Jameni, Srijem. Nakon završene osnovne i srednje škole upisuje se 1978. na Fakultet Strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, te na istom fakultetu diplomira 1983. Od 1984. do 1992. radi u Institutu za strojarstvo - Strojarski fakultet SOUR-a Đuro Đaković u Slavonskom Brodu. Prvo je radio na poslovima tehnologa, a zatim voditelja odjela za ispitivanje materijala i tribološkog laboratorija.
 
Od 1993. zaposlen je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao asistent, a od 1999. kao predavač na Katedri za materijale i toplinsku obradbu. Magistrirao je 1994. na temu „Istraživanje mogućnosti produljenja vijeka trajanja dijelova pužnih preša za cijeđenje biljnog ulja“ na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, pod mentorstvom prof. dr. sc. Vinka Ivušića. Doktorsku disertaciju na temu „Trošenje dijelova pužnih preša za cijeđenje biljnog ulja“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Vinka Ivušića, obranio je 1999. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
 
U znanstveno-nastavno zvanje docenta na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu izabran je 2000., izvanrednog profesora 2005., redovitog profesora 2009. i redovitog profesora u trajnom zvanju 2014. Predaje veći broj kolegija na preddiplomskom, diplomskom, poslijediplomskom doktorskom i specijalističkom studiju. Mentor je većeg broja završnih, diplomskih i specijalističkih radova. Recenzent je nekoliko sveučilišnih udžbenika i članaka objavljenih u znanstveno-stručnim časopisima i konferencijama. Autor je dva sveučilišna udžbenika „Tribologija u teoriji i praksi“ i „Osnove proizvodnje i sustavi označivanja metala“, te jednog poglavlja u knjizi „Residual stresses in iron castings“. Autor je ili koautor na oko 150 znanstveno-stručnih radova objavljenih u znanstvenim časopisima i Zbornicima radova s održanih međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija. Održao je 15-tak javnih i pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu.
 
Bio je član Uredničkog odbora časopisa „Ljevarstvo“. Član je „Hrvatskog društva za materijale i tribologiju“, i „Hrvatske komore inženjera strojarstva“. Od 2006. član je „Savetodavnog odbora iz inostranstva časopisa Uljarstvo“ Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Također je član većeg broja znanstvenih ili organizacijskih odbora međunarodnih znanstvenih skupova održanih u zemlji i inozemstvu. Bio je aktivan suradnik na projektu 0152016 „Kinetika strukturnih pretvorbi čelika i inženjerstvo površina“, čiji je glavni istraživač prof. dr. sc. Dragomir Krumes. Izumitelj je i nositelj konsensualnog Patenta „Zamjenske radne površine cjedila pužne preše“, prihvaćenog od strane Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske. Obnašao je dužnost predsjednika Katedre za materijale i toplinsku obradbu na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u periodu 2007. – 2009. Od 2013. predstojnik je Zavoda za inženjerstvo materijala na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu te voditelj Laboratorija za ispitivanje materijala.
 
Uspostavio je međunarodnu suradnju i ujedno je nositelj suradnje sa dva fakulteta u inozemstvu: „Donbas državna strojarska akademija u Kramatorsku, Ukrajina“, i „Fakultet inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, Srbija“. Suradnja s fakultetom u Kramatorsku rezultirala je aktivnim učestvovanjem na konferencijama „Young Science“, objavljivanjem radova u koautorstvu sa studentima redovito od 2015. Dobitnik je Priznanja za doprinos u radu savjetovanja i Savetodavnog odbora časopisa „Uljarstvo“ Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, Srbija. 2014. godine dobio je počasnu titulu Doktora znanosti na Katedri strojarskih tehnologija Donbaske državne strojarske akademije u Kramatorsku, Ukrajina. Dobitnik je priznanja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu za izvrsnost u suradnji s gospodarstvom u 2016. Specijalnost su mu tribologija i metalni materijali. Govori ruski i služi se njemačkim jezikom.

Impressum

Poveznice