Zavod za inženjerstvo materijala

Katedra za tribologiju i inženjerstvo površina

 

    Ivan Opačak, mag.ing.mech.

      Asistent

      E-mail: Ivan.Opacak@sfsb.hr

      Telefon: +385 (0)35 493 447

      Ured: 403/III. kat

      Osobne web stranice: Google Scholar profil

      Konzultacije: prema dogovoru uz prethodnu najavu e-mailom

 

Osobni podaci:

Ivan Opačak rođen je 3. svibnja 1990. u Derventi, BiH. Nakon završene osnovne i srednje tehničke škole upisuje se 2009. na Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Za vrijeme studija radio je kao demonstrator na Zavodu za inženjerstvo materijala. Diplomirao je 2014. izvrsnim uspjehom na temu „Utjecaj kontaktnog opterećenja na otpornost adhezijskom trošenju toplinsko-kemijski obrađenih MnCr čelika“, mentor prof. dr. sc. Vlatko Marušić. Prosjek ocjena diplomskog studija iznosio je 4,6.

Po završetku diplomskog studija od 8. rujna 2014. zapošljava se kao nastavnik strojarske grupe predmeta u srednjoj Tehničkoj školi Slavonski Brod. Paralelno upisuje i završava pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku naobrazbu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Od 16. prosinca 2015. zapošljava se kao asistent na Zavodu za inženjerstvo materijala na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Kao asistent predaje na sljedećim kolegijima: Materijali I, Materijali II, Ispitivanje i svojstva materijala, Toplinska obradba, Alatni materijali, Struktura i svojstva materijala, Metalurgija zavarivanja, Posebni čelici, Posebni čelici u energetici, Optimiranje tribo-mehaničkih sustava i Tribologija. Paralelno upisuje poslijediplomski sveučilišni doktorski studij na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Autor je ili koautor 50-tak znanstveno-stručnih radova objavljenih u znanstvenim časopisima i Zbornicima radova s održanih međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija. H-indeks mu je 2. Održao je nekoliko javnih i pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Član je Organizacijskog odbora sljedećih međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija: „Machines. Technologies. Materials“, „Innovations in Engineering“, „Research and Development in Mechanical Industry“ i „Economics and Management - Based in New Technologies“. Član je Alumni kluba Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu i Rotaract kluba Slavonski Brod. Neoženjen je i govori engleski jezik.


Impressum

Poveznice