Zavod za inženjerstvo materijala

Katedra za toplinsku obradbu i tribologiju

 

Ivica Kladarić, dr.sc.

Redoviti profesor u trajnom zvanju

E-mail: Ivica.Kladaric@sfsb.hr

Osobne web stranice:

 

 

Osobni podaci:

Rođen je 9. studenoga 1966. godine u Slavonskom Brodu.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu upisao je 1985. godine te na istom diplomirao 1991. godine.

Magistarski rad pod nazivom “Utjecaj izotermičkog poboljšanja na mehanička i tribološka svojstva nodularnog lijeva” obranio je 1996. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Doprinos proučavanju kinetike strukturnih pretvorbi čelika maraging” obranio je 2002. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Nakon završetka studija primljen je u radni odnos na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu kao mladi istraživač na Katedri za materijale i toplinsku obradbu.

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 1994. godine izabran je u suradničko zvanje mlađeg asistenta, 1997. godine izabran je u suradničko zvanje asistenta, a 2002. godine u suradničko zvanje višeg asistenta.

Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu 2005. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 2008. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, 20011. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora, a u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u trajnom zvanju izabran je 2016. godine.

Sudjeluje u izvođenju nastave na sveučilišnom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom studiju Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu te na preddiplomskim stručnim studijima Veleučilišta u Slavonskom Brodu i Visoke tehničke škole u Bjelovaru.

Bio je mentor na 18 diplomskih i 17 završnih radova.

Kao znanstveni istraživač, od 1991. godine sudjelovao je u realizaciji šest znanstvenih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, jednom bilateralnom međunarodnom projektu znanstvene suradnje s Crnom Gorom te na dva tehnologijska projekta.

Bio je voditelj jednog europskog projekta i na dva europskog projekta član projektnog tima.

Koautor je dva sveučilišna udžbenika „Osnove proizvodnje i sustavi označivanja metala“ i „Željezni materijali - konstrukcijski čelici“. Kao autor ili koautor objavio je preko 80 znanstveno-stručnih radova u časopisima i zbornicima radova.

Bio je član uredničkog odbora znanstveno-stručnih časopisa Tehnički vjesnik i Metalurgija.

Akademske godine 2006./2007. obavljao je dužnost privremenog pročelnika Tehničkog odjela Veleučilišta u Slavonskom Brodu. Od 2005. do 2007. godine bio je predsjednik Katedre za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Od akademske godine 2007./2008. do akademske godine 2012./2013. bio je prodekan za nastavu na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.

Certificirani je stručnjak za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguranja kvalitete pri AZVO.

Član je Hrvatskog društva za materijale i tribologiju i Hrvatskog društva za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

Oženjen je i otac troje djece.


Impressum

Poveznice