Zavod za industrijsko inženjerstvo

Znanstveno-istraživačke aktivnosti

Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda za industrijsko inženjerstvo obuhvaća: primjenu novih strategija održavanja i metoda umjetne inteligencije kao potpore odlučivanju u održavanju, optimiranje tribomehaničkih sustava s primjenom postupaka inženjerstva površina, projektiranje i modeliranje tehnoloških procesa, implementaciju CAD/CAPP/CAM tehnologija, razvoj i primjenu modela planiranja i terminiranja proizvodnje, istraživanje i uvođenje novih proizvodnih strategija i filozofija, primjenu umjetne inteligencije u pripremi i upravljanju proizvodnjom, primjenu kvantitativnih inženjerskih metoda, eksperimentalna istraživanja i modele obrade eksperimenta i eksperimentalnih rezultata, modeliranje i razvoj informacijskih sustava proizvodnih poduzeća, razvoj rutina za razmjenu podataka između CAD sustava i informacijskih sustava proizvodnih poduzeća, te nadzor i vođenje procesa. Znanstveno-istraživački rad Zavoda i suradnja s gospodarstvom su međusobno isprepleteni i temelj su za unaprjeđenje nastavnog procesa.

Rezultati znanstveno-istraživačkog rada vidljivi su u brojnim radovima objavljenim u znanstvenim i stručnim časopisima, te zbornicima radova s međunarodnih konferencija održanih u zemlji i inozemstvu. Znanstvena istraživanja na Zavodu za industrijsko inženjerstvo rezultirala su izradom magistarskih i specijalističkih radova, te doktorskih disertacija.


Impressum

Poveznice