Zavod za industrijsko inženjerstvo

Laboratoriji

U sklopu Zavoda za industrijsko inženjerstvo, a za potrebe nastavnog procesa, znanstveno-istraživačke djelatnosti, odnosno suradnje s gospodarstvom, u funkciji su slijedeći laboratoriji:

 1. Laboratorij za ERP sustave i TCR,
 2. Laboratorij za modeliranje sustava i nadzor procesa,
 3. Laboratorij za pripremu proizvodnje i računalom podržano oblikovanje,
 4. Laboratorij za računalom integriranu proizvodnju i održavanje.
 5. Laboratorij za brzu izradu prototipova

Laboratorij za ERP sustave i TCR namijenjen je za razvoj postojećeg ERP (Enterprise Resource Planning) sustava, te unaprjeđenje određenih modula kroz implementaciju matematičkih modela i modela temeljenih na primjeni umjetne inteligencije definiranih u okviru istraživanja u proizvodnim poduzećima. Interaktivnim video konferencijama u laboratoriju, olakšan je rad s drugim institucijama na zajedničkim projektima.

Učionica TCR je namijenjena za:

 • udaljena predavanja - vrsta videokonferencijskog prijenosa u kojem veća skupina sudionika prati stručno predavanje s udaljene lokacije; tu se ubrajaju periodička predavanja iz kolegija u sklopu studija na ustanovama članicama, te prisustvovanje pojedinim predavanjima u sklopu stručnih seminara i konferencija;
 • seminare, stručne skupove, okrugle stolove, prezentacije i slično;
 • stručne sastanke - odnose li se na akademsku zajednicu ili su od posebne važnosti za nju u smislu nastavnih ili znanstveno istraživanih i drugih aktivnosti;

U učionici za udaljena predavanja omogućeno je u potpunosti odvijanje nastave, video konferencija i ostalih sadržaja u uvjetima prostorne dislokacije predavača i auditorija (studenata, nastavnika, istraživača i sl.), i to u svim varijantama: udaljeni predavač, udaljena publika, kombinacija lokalne i udaljene publike. Nastava se može odvijati na potpuno interaktivan način, uz puno sudjelovanje auditorija (publike), mogućnost postavljana pitanja u oba smjera, kao i prekidanja nastavnika, tako da udaljena publika nije zakinuta u odnosu na lokalni auditorij.

Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, na inicijativu Zavoda za industrijsko inženjerstvo, postao je član Microsoft Dynamics Academic Alliance programa - MS DynAA https://www.microsoft.com/en-us/dynamics365/academic, u travnju 2011. godine. MS DynAA program okuplja obrazovne ustanove iz cijeloga svijeta, pružajući im potporu u primjeni ERP i CRM sustava, omogućujući studentima rad u najnovijim ERP i CRM tehnologijama i povećavajući time mogućnost njihova zapošljavanja na tržištu rada. Partner Strojarskom fakultetu je tvrtka Adacta d. o. o., Zagreb, http://www.adacta.hr/. Članstvom u ovom programu, našem fakultetu je doniran ERP sustav MS Dynamics NAV 2009 R2 (na 5 godina).

 

U srpnju 2015. godine dobivena je verzija MS Dynamics NAV 2015 (jednogodišnja licenca koja se produljuje).

 

Microsoft Dynamics NAV je  ERP sustav za mala i srednje velika poduzeća. ERP je skraćenica od „Enterprise Resource Planning“ što bi u prijevodu značilo „upravljanje resursima poduzeća“. Time je Microsoft Dynamics NAV poslovni software koji podržava sve poslovne procese u poduzeću, od financija, marketinga, prodaje, proizvodnje, nabave, skladištenja, servisa, projekata do upravljanja ljudskim resursima. Primjenom  sustava omogućeno je dobivanje potrebne dokumentacije i izvještaja u proizvodnom poduzeću za realizaciju i praćenje proizvodnje te poduzimanje potrebnih aktivnosti i donošenje poslovnih odluka.

 

 

Certifikat za studente smjera Logistika proizvodnje

Osim članstva u Microsoft Dynamics Academic Alliance programu, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, postao je i član Microsoft Dynamics Student Certificate Program-a (MDSCP), u ožujku 2016. godine. Članstvom naše institucije u tome programu, studenti diplomskog studija na smjeru Logistika proizvodnje (kolegij D822 Informacijski sustavi proizvodnih poduzeća) mogu dobiti certifikat da su obučeni za rad u ERP sustavu MS Dynamics NAV. Nakon položenog kolegija potrebno je popuniti dvije vrste dokumenata: MDSCP Program Release i MDSCP Student Request Form te priložiti prijepis ocjene iz kolegija D822 Informacijski sustavi proizvodnih poduzeća. Kolegij Informacijski sustavi proizvodnog poduzeća opisuje teorijske osnove ERP sustava te, pored ostalog, prikazuje primjenu i brojne mogućnosti Microsoft Dynamics NAV sustava s naglaskom na proizvodno poduzeće odnosno procese prodaje, nabave i proizvodnje.  Sve laboratorijske vježbe se temelje na radu u ERP sustavu MS Dynamics NAV. Studentski certifikat služi kao potvrda da student poznaje sustav na standardiziran i priznat način te po završetku studija može imati prednost pri zapošljavanju u poduzećima koja koriste Microsoft Dynamics NAV sustav ili bilo koji drugi informacijski sustav.

Laboratorij za modeliranje sustava i nadzor procesa omogućava modeliranje, projektiranje, implementaciju, te nadzor uvođenja konvencionalnih i naprednih sustava nadzora, vizualizacije i vođenja procesa. Dio opreme ovog laboratorija prikazan je na slikama.

Laboratorij za ERP sustave i TCR  

Siemens SIMATIC S7-314-2DP

Laboratorij je opremljen sljedećom opremom:

 • Industrijskim PLC: Siemens SIMATIC S7-314-2DP(eng. Programmable Logic Controllers) s distribuiranom DP jedinicom IM-153,
 • Računalom za programiranje Siemens SIMATIC opreme, HMI (eng. Human-Machine Interface) opreme i SCADA (eng. Supervisory Control And Data Acquisition) sustava,
 • Edukacijskom opremom za pneumatiku FESTO DIDACTIC s dva montažna stola i FESTO PLC-om,
 • Računalima za dizajniranje i upravljanje FESTO opremom,
 • Programskom podrškom za Siemens SIMATIC opremu (STEP 7 Profesional), Programskom podrškom za HMI i SCADA sustave (WinCCFlex Advanced).

Festo didactic

Programiranje PLC se izvodi uz podršku računalnih programa (STEP 7 Profesional, IEC 1131-3 kompatibilnog razvojnog okruženja) i testiranja na simulatoru, te izvođenje programa na stvarnom PLC-u. Modularni koncept SIMATIC PLC-a omogućava testiranje kombinacija konfiguracija korištenjem distribuirane periferije i različitih modula (digitalnih ulaza, digitalnih izlaza, analognih ulaza, analognih izlaza).

Laboratorij omogućava upoznavanje s različitim mjernim sondama i njihovom primjenom u kombinaciji s PLC-om. Ovakvim pristupom se pokazuju raznovrsne mogućnosti PLC-a što daje polazište za stvaranje upravljačke infrastrukture u više razina. U laboratoriju studenti u stvarnom okruženju programiraju PLC za rješavanje različitih upravljačko-tehnološko-nadzornih zadataka. Dostupna je i programska podrška za vizualizaciju procesa i to OP (Operacijskih panela) i PC baziranih SCADA sustava (WinCCFlex Advanced). Na ovaj se način omogućava povezivanje PLC-a s tekstualnim/grafičkim nadzorom u raznolikosti pojavnih kombinacija prisutnih u praksi.

Na raspolaganju je u laboratoriju također i programska podrška za napredno matematičko modeliranje i optimiranje MATLAB koja studentima omogućava upoznavanje osnovnih metoda i optimiranje struktura i procesa.

Lukas Nülle edukacijski PLC i sustav za nadzor razine

Laboratorij za pripremu proizvodnje i računalom podržano oblikovanje

Laboratorij za pripremu proizvodnje i računalom podržano oblikovanje je uglavnom namijenjen za modeliranje u području tehnološke i operativne pripreme proizvodnje, te modeliranje s ciljem racionalizacije sustava upravljanja proizvodnjom i materijalom.

Istraživanja u Laboratoriju za računalom integriranu proizvodnju i održavanje usmjerena su na racionalizacija sustava održavanja, primjenom novih strategija održavanja (CBM, RCM, TPM, BCM) čime bi se produljio životni vijek proizvodne opreme i postrojenja, te smanjili troškovi održavanja, i na implementaciju CAD/CAPP/CAM tehnologija. Dio raspoložive opreme u laboratoriju je prikazan na slikama.

Edukacijska glodalica PC Mill 105

Edukacijska tokarilica COMPACT 5 CNC

Laboratorij za računalom integriranu proizvodnju i održavanje opremljen je Portabilnim uređajem za mjerenje i prikupljanje podataka s opreme (DI 1100 i Vibscanner), te laboratorijskim postrojenjem za mjerenje vibracija. Laboratorij omogućava i računalnu i programsku podršku za upravljanje održavanjem (Upravljački informacijski sustav za upravljanje održavanjem - Infor EAM MP2; MIMIC 2001; OMNITREND), te programsku podršku za istraživanje i primjenu umjetne inteligencije (neuronske mreže - NeuralWorks Professional II/Plus, XpertRule Miner i XpertRule Knowledge Builder). Za potrebe nastave o računalom integriranoj proizvodnji laboratorij je opremljen Croduino Basic2 setovima, softverom FlexSim za modeliranje i simuliranje proizvodnih sustava i AS/RS sustava, te softverom Lekin.

Edukacijski robotski sustav SCORBOT           Mjerenje vibracija s portabilnim instrumentima

Dio opreme laboratorija čini i EPOC+ Neuroheadset, INSIGHT Neuroheadset sa softverom EmotivXavierPure.EEG, Emotiv EPOC Brain Activity Map v3.3.3, Emotiv 3D Brain Visualizer v3.5.0, Cognitive Trainer, Arena.

EPOC+ Neuroheadset

Laboratorij za brzu izradu prototipova (eng. Rapid Prototyping) u sklopu je Zavoda za organizaciju i informatiku. Smješten je na prvom katu u zgradi Strojarskog fakulteta u Gundulićevoj ulici na broju 20A. Izrada prototipa je postupak prethodne proizvodnje prvog modela proizvoda u svrhu ispitivanja različitih gledišta njegovog oblika i upotrebljivosti. Postupci brze izrade prototipova značajno skraćuju vrijeme potrebno za izradu prvog modela proizvoda: sa vremena mjerenog u danima, mjesecima, a nerijetko i godinama, posebice kod složenih proizvoda poput automobila svodi se na sate i minute. Među raznim postupcima brze izrade prototipova naročito se uspješnim pokazao prostorni ispis (eng. 3D Printing). Modeli u laboratoriju izvode se na prostornom pisač namijenjenom brzoj izradi prototipova. Riječ je o modelu pisača Z310 tvrtke Z Corporation (www.zcorp.com). Ovo je bio prvi stroj takve vrste u Hrvatskoj, a lako je moguće i šire, prema riječima isporučitelja gospodina Carlosa Alvareza iz švicarske tvrtke MSM Trading AG.

 

Postupkom je omogućena brza i fleksibilna izrada prototipnih dijelova, ali i gotovih dijelova i alata izravno iz CAD modela. Fleksibilnost postupka trodimenzionalnog tiskanja je bez presedana u odnosu na druge postupke brze izrade prototipova. Moguće je izraditi i geometrijski najsloženiji dio i to gotovo iz bilo kojeg materijala, uključujući pri tome keramike, metale, polimere i kompozitne.

 

Modeli dobiveni na ovaj način danas se primjenjuju u mnogim područjima. Primjerice, u medicini za izradu implantata i proteza; u farmaciji za lijekove sa kontroliranim djelovanjem, u arhitekturi za makete građevina, u strojarstvu za modele složenih dijelova i kalupa, u kemijskoj industriji za izradu šupljikavih keramičkih filtra i u još niz drugih primjera.


Zbog svih navedenih mogućnosti, laboratorij je vrlo zanimljiv studentima, ali i gospodarstvenicima koji se često obraćaju fakultetu sa upitima za usluge laboratorija.

 


Impressum

Poveznice