Zavod zastrojarske konstrukcije

Katedra za energetiku

 

Marija Živić, dr.sc.

Redovita profesorica

E-mail: Marija.Zivic@sfsb.hr

Osobne web stranice: http://www.sfsb.hr/~mzivic/

 

 

Osobni podaci:

Rođena je 16. kolovoza 1965. godine u Slavonskom Brodu. Diplomirala je 1989. godine na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. Neposredno nakon diplomiranja zaposlila se u tadašnjem SOUR-u "Đuro Đaković", a nakon nepune godine dana prelazi na Strojarski fakultet na mjesto asistenta pri Katedri za energetiku, mjernu tehniku i automatizaciju.

Magistrirala je 1995. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. U svibnju 2001. godine obranila je na istom Fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom "Utjecaj prirodne konvekcije u procesima s promjenom faza."
U zvanje docentice izabrana je 2004, izvanredne profesorice 2008. i redovite profesorice 2011. godine.

Tijekom studija dobila je "Rektorovu nagradu" Sveučilišta u Osijeku i "Dekanovu nagradu" Strojarskog fakulteta. Boravila je na usavršavanju u Italiji (CISM) i Rumunjskoj (NATO Science Program). Objavila je petnaest znanstvenih radova.
Član je Hrvatskog mjeriteljskog društva i Hrvatskog društva za mehaniku. Aktivno se služi engleskim jezikom. Udana je, ima dva sina.

Specijalnost:

  • Prijenos topline
  • Mehanika fluida
  • Nauka o toplini

Impressum

Poveznice