Zavod za strojarske konstrukcije

Katedra za energetiku

 

dr.sc. Mario Holik

Poslijedoktorand

E-mail: Mario.Holik@sfsb.hr

Osobne web stranice:

 

 

 

 

Osobni podaci:

Rođen 31.08.1986. u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju Tehničku školu. Nakon završetka srednje škole upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu gdje najprije u ožujku 2009. završava preddiplomski studij, a zatim u prosincu 2010. godine diplomira na istoj ustanovi. Od lipnja 2011. godine zaposlen je kao asistent pri Zavodu za energetiku Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu te upisuje poslijediplomski doktorski studij koji završava u listopadu 2017. godine pod mentorstvom prof.dr.sc. Marije Živić.
 
Kao poslijedoktorand na Zavodu za energetiku Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu aktivno sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju iz kolegija Termodinamika, te na diplomskom studiju na smjeru „Konstruiranje i razvoj proizvoda“ na kolegiju Toplinski strojevi i na smjeru „Energetska postrojenja“ na kolegijima Odabrana poglavlja iz termodinamike, Izmjenjivači topline, Generatori pare, Energetski strojevi, Sušenje higroskopnih materijala i Projektiranje procesnih sustava te na smjeru „Strojarske tehnologije“ na kolegiju Temperaturna polja.

Autor je i koautor više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u časopisima i zbornicima radova ili izlaganih na konferencijama.

Impressum

Poveznice