ZAVOD ZA ENERGETIKU

 

Znanstveno-istraživačka djelatnost Zavoda

Znanstveno istraživačka djelatnost Zavoda usmjerena je na područja prijenosa topline s promjenom faza, termodinamike, mehanike fluida i aerodinamike, elektrotehnike i obnovljivih izvora energije. U razdoblju 2007.-2011. realizira se kroz dva znanstveno istraživačka projekta financirana od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Znanstvena istraživanja obuvaćaju razvoj i primjenu matematičkih modela, analitičkih i numeričkih metoda u problemima strujanja i prijenosa topline te promjene faza, numeričke simulacije termodinamičkih i hidrodinamičkih procesa, entropijsku analizu termodinamičkih procesa, te uočavanje i analizu ekoloških i gospodarskih aspekata razvoja energetike u smislu povećanja energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije.
Rezultati znanstveno-istraživačkog rada vidljivi su u brojnim radovima objavljenim u međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim časopisima, te zbornicima radova s međunarodnih konferencija održanih u zemlji i inozemstvu.
Suradnja s gospodarstvom se intenzivno razvija, a odnosi se na numeričko modeliranje strujanja i prijenosa topline u različitim uređajima (kotlovi, spalionice, izmjenjivači topline, vjetroturbine), termodinamičke i hidrodinamičke proračune različitih procesa, projektiranje plinskih i vodovodnih mreža te toplovoda, termografska mjerenja, energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, izradu programa energetske učinkovitosti jedinica lokalne uprave i samouprave te poslove ovlaštenog inženjera na području elektrotehnike.
Osnovna aktivnost djelatnika Zavoda za energetiku je izvođenje nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju kroz obvezne i izborne predmete, a dugoročni cilj je razvoj vlastitih ljudskih i materijalnih potencijala i izvođenje nastave na diplomskom dijelu studija, smjer Energetska postrojenja (dobivena dopusnica od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta), uz suradnju s profesorima i stručnjacima s drugih sveučilišta Republike Hrvatske te djelatnika ostalih zavoda Strojarskog fakulteta.
Cilj je Zavoda obrazovati studente koji će po završetku diplomskog studija imati znanja i vještine potrebne za istraživanje, razvoj, uvođenje i primjenu novih metoda i alata u projektiranju, proizvodnji, rekonstrukciji, montaži i održavanju energetskih postrojenja. Obrazovanje novih generacija magistara inženjera strojarstva u području energetike doprinijet će razvoju energetike u regiji Slavonije i Baranje gdje više od pola stoljeća postoji tradicija u ovim djelatnostima ("Đuro Đaković" TEP d.o.o., „Đuro Đaković“ Kotlovi d.o.o., "Đuro Đaković" Elektromont d.d., "Đuro Đaković" Holding d.d., „Đuro Đaković“ Montaža d.o.o.).

Laboratoriji i oprema

 

U okviru Zavoda za energetiku, djelomično su u funkciji sljedeći laboratoriji:

1. Laboratorij za numeričke simulacije strujanja i prijenosa topline
2. Laboratorij za obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost
3. Laboratorij za elektrotehniku

Zavod posjeduje radnu stanicu te osobna računala s licenciranim softverom AVL FIRE na kojima se izvode računalne simulacije strujanja i prijenosa topline.
U laboratorijima se nalazi sofisticirana mjerna oprema i mjerni uređaji koji se koriste u nastavi, za sada na kolegijima Termodinamika, Mehanika fluida, Obnovljivi izvori energije i Elektrotehnika, no svakako mjerna oprema nalazi svoju primjenu i u istraživačkom radu.

 

 

**** Termokamera (JENOPTIK): VarioCAM HiRes Research 640 ****
• Mikrobolometar („uncooled“ FPA-Focal Plane Array) detektor s 640x480 piksela;
• Spektralno područje (7,5 ... 14) µm;
• Standardna leća (vidno polje) 1.0/30 mm (30x23)o;
• Točnost mjerenja ±1,5 K...

Slika 1. Termokamera JENOPTIK VarioCAM HiRes research 640

**** Crno tijelo (Omega BB703): ****

Slika 2. Crno tijelo Omega BB703

**** Referentni termometar FLUKE 1523 ****

Slika 3. Mjerni uređaj FLUKE 1523 – referentni termometar

**** KIMO mjerni uređaji (TM 200 i MP 200) za mjerenje temperature, tlaka i koeficijenta prolaza topline ****

Slika 4. KIMO mjerni uređaji TM 200 i MP 200

**** KIMO Kiray 300 infracrveni termometar ****

Slika 5. KIMO Kiray 300 infracrveni termometar

**** KIMO mjerni uređaj za mjerenje brzine strujanja i volumenskog protoka ****

Slika 6. KIMO mjerni uređaj VT200

**** KIMO mjerni uređaj za mjerenje intenziteta dozračene energije Sunca ****

Slika 7. KIMO mjerni uređaj SL200 solarimetar

 

 

Laboratorij za elektrotehniku

Laboratorij za elektrotehniku je namijenjen prvenstveno za potrebe nastavnog procesa, ali posjeduje potrebne mjerne instrumenta za ispitivanja u elektrotehnici (mjerenje otpora uzemljenja, mjerenje izolacijskog otpora vodova, kabela, energetskih i mjernih transformatora, elektrotehničkih komponenti u energetici, ispitivanje ispravnosti električnih instalacija jake struje, mjerenje elektrostatičkog elektriciteta, mjerač magnetskog i električnog polja te mjerenje napona i jakosti struje).

**** Mjerni uređaj elektrostatičkog polja FMX-003 ****

Slika 8. Mjerni uređaj FMX-003 za mjerenje elektrostatičkog polja

**** Mjerni uređaj za mjerenje električnog otpora gigaohmmetar FLUKE 1507 ****

Slika 9. Mjerni uređaj FLUKE 1507

**** Mjerni uređaj za mjerenje električnog i magnetskog polja Spectran ****

Slika 10. Mjerni uređaj Spectran NF-5030

**** Strujna kliješta za mjerenje jakosti struje i napona ****

Slika 11. Strujna kliješta FLUKE 376

**** Mjerni uređaj za ispitivanje ispravnosti električnih instalacija i otpora uzemljenja ****

Slika 12. Mjerni uređaj METREL Eurotest 61557

 

_______________________________________________________________________________

Djelatnici Zavoda za energetiku izvršili su sljedeća snimanja termokamerom:

Otpremna stanica Beničanci (INA)
Cilj mjerenja: održavanje

• Kompresorska stanica koja tlači prirodni plin u naftno polje u cilju lakšeg crpljenja nafte. Kompresor (GAS-LIFT, „Ingersoll Rand“) snage 75 kW. Kontrola remena, ležajeva, hladnjaka, vratila...

Slika 13. Kompresorska stanica Beničanci, fotografija postrojenja i termogram

• Diesel agregat (General Motors 1973.) koji pokreće generator (Siemens) za proizvodnju električne energije – kontrola ispušnih plinova, cilindara motora, ventila...

Slika 14. Diesel agregat, fotografija i termogram

 

Tijekom energetskih pregleda i certificiranja objekata Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu izvršena su snimanja termokamerom i utvrđeno postojanje toplinskih mostova.

Slika 15. Termogram temperaturne razdiobe na prozoru zgrade Fakulteta

Slika 16. Termogram temperaturne razdiobe na motoru s unutarnjim izgaranjem

Slika 17. Termogram temperaturne razdiobe na energetskom transformatoru

 

Mjerenje i numerička simulacija radi utvrđivanja gubitaka na toplovodu

Slika 18. Termogram temperaturne razdiobe na parkiralištu iznad toplovoda

Slika 19. Razdioba temperature u zemlji oko toplovoda - rezultati numeričke simulacije

 

Numerička simulacija strujanja i prijenosa topline u kotlu spalionice smeća za potrebe ĐĐ Tvornice energetskih postrojenja.

Slika 20. Polje temperature i polje brzine u kotlu spalionice smeća - rezultati numeričke simulacije


Impressum

Poveznice