Zavod za energetiku

 

Ružica Končić, dipl.ing.strojarstva

Asistentica

E-mail: Ruzica.Koncic@sfsb.hr

Osobne web stranice:

 

 

 

 

Osobni podaci:

Ružica Končić rođena je 7. siječnja 1984. g. u Slavonskom Brodu. Završila je opću gimnaziju Matija Mesić u Slavonskom Brodu 2002. g., te iste godine upisuje i završava za računalnog operatora u Ustanovi za informatičko obrazovanje odraslih „Mislav-Znanje, također u Slavonskom Brodu.
 
2003. godine upisuje Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, smjer Proizvodno strojarstvo. 14.1.2010. godine diplomirala je na istom fakultetu obranom diplomskom rada pod nazivom: „Hidrodinamički proračun složene cijevne mreže“ pod mentorstvom prof. dr. sc. Marije Živić.
 
Od 12. srpnja 2010. g. do 31. siječnja 2012. g. radila je kao merketer u Komercijali u Đuro Đaković Strojnoj obradi d.o.o. u Slavonskom Brodu na ugovaranju poslova sa strankama, te praćenju proizvodnog procesa na ugovorenim poslovima.
 
Od 1. veljače 2012. godine zaposlena je kao asistentica pri Zavodu za energetiku Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Kao asistentica sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju iz kolegija "Termodinamika" i "Mehanika fluida", a na diplomskom studiju na smjeru „Energetska postrojenja“ na kolegiju "Energetska učinkovitost".
 
Služi se engleskim jezikom.

Impressum

Poveznice