Tajništvo

 

  • Tajništvo fakulteta

   • Mirjana Senić, dipl. iur. - rukovoditeljica (šef) odsjeka u područnoj službi, tajnica Fakulteta,

 

  • Ured za financijsko-računovodstvene poslove

 

  • Ured za pravne, kadrovske, stručne, opće i administrativne poslove

 

  • Ured za znanost, projekte, suradnju s gospodarstvom te nabavu

 

  • Ured za studente

 

  • Ured za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

   • Stjepan Lončar - , dipl.oec., voditelj Ureda za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja

 

  • Ured za informatiku i računalnu mrežu

   • Miroslav Mazurek, mag.ing.elteh.  CARNet sistem inženjer i koordinator., Voditelj Ureda za informatiku i računalnu mrežu

 

 

  • Ured tehničkih poslova i zaštite na radu

   • Petar Putnik, ing. stroj. - voditelj Ureda tehničkih poslova i zaštite na radu
   • Tomica Midenjak - domar
   • Katica Belajić - čistačica
   • Štefica Jakić - čistačica
   • Snježana Đurić - čistačica
   • Marija Karadža - čistačica
   • Željka Margetić - čistačica
   • Jadranka Mutavdžija- čistačica
   • Angela Šaravanja - čistačica
   • Ankica Tipurić - čistačica

    


Impressum

Poveznice