Katedra za opće predmete i zajedničke sadržaje

  • Pavić, Zlatko dr. sc. Izvanredni profesor lokacija
  • Rosandić, Željka prof. Viši predavač, Predsjednica katedre lokacija
  • Novoselac, Vedran dr. sc. docent lokacija
  • Rukavina, Damir mag.cin. predavač lokacija

Umirovljeni djelatnici

  • Miljković, Zvonko dr.sc. docent, profesor visoke škole, vanjski suradnik

Impressum

Poveznice