Projekti

  Šifra   Naziv   Voditelj  
 
  Međunarodni projekti
 
  HUN2   Advanced cutting and cooling techniques in metal cutting and abrasive processes   Prof.dr.sc. Antun Stoić i Prof.dr.sc. András Szabó  
      Bilateralni projekt s Kecskemét College, Faculty of Mechanical Engineering and Automation (GAMF) posvećen je suvremenim tehnikama obrade i hlađenja u obradi odvajanjem čestica. Vrijeme trajanja projekta je 24 mjeseca, s početkom provedbe 1. kolovoza 2007.  
  AUS1   An influence of surface treatment processes on the fatigue behaviour under multiaxial loading (1.1.2008.-31.12.2009.)   Prof.dr.sc. Dražan Kozak i dr.sc. Jürgen Fröschl  
      Skupa s istraživačima s MU Leoben je cilj projekta istražiti utjecaj dva različita procesa mehaničkog tretiranja površine (duboko valjanje i površinsko sačmarenje) na zamorno ponašanje konstrukcijske komponente izložene višeosnom opterećenju.  
  SLO7   Design of Flexible Manufacturing Systems Using Evolutionary Programming   Prof.dr.sc. Goran Šimunović i Prof.dr. Jože Balič  
      Oblikovanje fleksibilnih proizvodnih sustava primjenom evolucijskog programiranja - Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt (1.1.2006.-31.12.2007.)  
  CII-RO-0202-03-1910   Implementation and utilization of e-learning systems in study area of production engineering in Central European Region   Prof.dr.sc. D. Kozak i prof.dr. N. Ungureanu  
      CEEPUS projekt (koordinator Baia Mara University, Romania) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika.  
  CII-RS-0065-04-0910   Intelligent Automation for Competitive Advantage   Prof.dr.sc. D. Kozak i mr.sc. Bojan Lalić  
      CEEPUS projekt (koordinator Faculty of Technical Science in Novi Sad, Serbia) ima za cilj razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog, doktorskog studija, kao i nastavnika.  
  HUN1   New approach to design of welded components based on benefits of present heterogeneity in the weld joint   Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.Dr. László Tóth  
      Novi pristup projektiranju zavarenih konstrukcija temeljen na prednostima prisutne heterogenosti materijala u zavaru. Suradnici na hrvatsko-mađarskom projektu: prof.dr.sc. Zdenko Tonković (FSB Zagreb) i prof.dr.sc. Marko Čanađija (TF Rijeka).  
  SLO6   PDM System in Small and Medium Production Series with Included Ecology   Prof.dr.sc. Milan Kljajin i Prof.dr. Jože Duhovnik  
      Sustav PDM u proizvodnji male i srednje serije s uključenom ekologijom okoliša - Bilateralni hrvatsko-slovenski projekt (1.1.2006.-31.12.2007.)  
  CII-BG-0203-03-0910   Unconventional and hybrid unconventional processes and production technologies - Integration of the study and research in the universities of Eastern and Central Europe   Prof.dr.sc. A. Stoić i prof.dr. A. Makedonski  
      CEEPUS projekt (koordinator Technical University of Sofia, Bulgaria) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika.  
  HR-SRB1
  Procjena integriteta i energetske učinkovitosti konstrukcija u ekploataciji
  Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.dr. Aleksandar Sedmak
 
  CII-PL-0033-06-1011   Development of mechanical engineering (design, technology and production management) as an essential base for progress in the area of small and medium companies' logistics - research, preparation and implementation of joint programs of study   Prof.dr.sc. Dražan Kozak i Prof.dr. Stanisław Legutko
 
      CEEPUS projekt (koordinator Technical University of Poznan, Poland) za razmjenu studenata preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija, kao i nastavnika.      
  SLO8   Ekološka opravdanost primjene suvremenih postupaka obrade rezanjem   Prof.dr.sc. Antun Stoić i Prof.dr. Janez Kopač
 
         
  MNE1   Poboljšanje pouzdanosti u izradi i eksploataciji zavarenih konstrukcija i proizvoda   Prof.dr.sc. Ivan Samardžić i prof.dr.sc. Darko Bajić  
 
             
 

 

Znanstveni projekti

 
  152-1201910-1909   Analiza i procjena loma konstrukcija iz anizotropnih materijala   Prof.dr.sc. Dražan Kozak  
      Cilj projekta je izrada kompendijuma rješenja za granična opterećenja konstrukcija izvedenih od heterogenih i anizotropnih materijala. Rezultati bi se aplicirali i u biomedicini za procjenu graničnog tlaka napuhivanja krvne žile tijekom zahvata angioplast  
  152-1201787-1478   CAD/CAM tehnika za modernu izradbu alata za lim od visokočvrstih čelika u 4D   Prof.dr.sc. Branko Grizelj  
      CAD/CAM tehnike za modernu izradbu alata kod savijanja i duboko vučenje visokočvrstih čelika, čija je vlačna čvrstoća 1000 MPa, odvijale bi se fazama. Razvoj procesa i alata analizirao bi se paralelno s teorijskog i eksperimentalnog stajališta.  
  152-0691668-1729   Istraživanje kontrole i upravljanja procesom izgaranja kod motora SUI   Prof.dr.sc. Emil Hnatko  
      Cilj projekta je postići optimirani rad motora SUI za sve režime rada, opterećenja i brojeve okretaja motora (u cjelokupnom radnom polju motora), razvoj i primjena senzora i softverskih programa na motorima SUI, ušteda goriva kod motora, očuvanje okoliša  
  152-1521473-1474   Napredni postupci izravne izradbe polimernih proizvoda   Prof.dr.sc. Pero Raos  
      Istraživanja će biti usredotočena na proučavanje dvije tehnologije brze izradbe prototipova i maloserijskih proizvoda (trodimenzijsko tiskanje-3DP i hibridni postupak trodimenzijskog tiskanja i stereolitografije-OBJET), mikroinjekcijsko prešanje kompaktni  
  152-1201760-2202   Numeričko modeliranje konvekcijsko difuznih procesa s promjenom faza   Doc.dr.sc. Marija Živić  
      Cilj projekta je razviti efikasan numerički model za simuliranje procesa s promjenom faza u binarnim fluidima uz prisutnost prirodne konvekcije.Svrha istraživanja je povećanje stupnja spoznaja o detaljima procesa s promjene faza u binarnim mješavinama s m  
  152-1521473-1475   Povećanje učinkovitosti i kvalitete odljevaka - hrvatske perspektive   Prof.dr.sc. Ivan Budić  
      Povećanje učinkovitosti ljevaonica moglo bi se postići istraživanjem utjecajnih parametara na kvalitetu odljevaka i razvojem matrice defektabilnosti u ljevaoničkoj proizvodnji. Ona bi između ostalog obuhvaćala brzu izradu modela i utjecajne parametre na k  
  152-1521781-2235   Razvoj ERP sustava za digitalno poduzeće   Doc.dr.sc. Tomislav Šarić  
      Razviti ERP sustav za različite proizvodnje i primijeniti u laboratorijima Centra za razvoj novih i informatičkih tehnologija (CIRPT) na Strojarskom fakultetu.  
  152-0000000-3309   Suvremene tehnike obrade rezanjem u proizvodnji prihvatljivoj okolišu   Doc.dr.sc. Antun Stoić  
      Primjenom suvremenih tehnika obrade rezanjem,moguće je ostvariti različite vidove ušteda u proizvodnom procesu. Međutim,nepripremljeno i bezuvjetno usvajanje novih tehnologija može ponekad biti i problematično i sa lošim posljedicama na ljude i na okoliš.  
  152-1521473-1476   Suvremene tehnologije spajanja lakih strojarskih konstrukcija   Prof.dr.sc. Ivan Samardžić  
      U okviru projekta bi se istraživali ekonomski i tehnološki aspekti primjene suvremenih tehnologija nerastavljivog spajanja (suvremene tehnike zavarivanja i lijepljenja metalnih materijala i polimera, te spajanje materijala tehnikom hladne deformacije).  
  152-1201833-1471   Utjecaj duplex postupka na strukturu čelika i inženjerstvo površina   Prof.dr.sc. Dragomir Krumes  
      Cilj je utvrditi utjecaj termodifuzijskih postupaka kod dijelova proizvoda, konstrukcija i alata; definirati utjecaj faznih transformacija na promjenu dimenzija, te utjecaj duplex postupka na tribološka svojstva konstrukcijskih i čelika povišene čvrstoće.  
  152-1521473-3111   Značajke proizvoda za sveukupnu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje   Prof.dr.sc. Milan Kljajin  
      Cilj projekta je istražiti sve značajke konstrukcije proizvoda za cjelovitu realizaciju proizvoda kod brze proizvodnje te njihovu interakciju. U tu svrhu analizirat će se konceptno i detaljno konstruiranje za proizvodnju.  
  IZIP-2014-95   Istraživanje površinske hrapavosti na temelju značajki digitalne slike obrađene površine   dr. sc. Ilija Svalina  
         
  INGI-28   Inteligentna potpora projektiranju tehnoloških procesa   dr. sc. Goran Šimunović, red.prof. u TZ  
         
  IZIP-2016-119   Razvoj i optimiranje prostornih struktura za 3D ispis   dr. sc. Tomislav Galeta izv. prof.  
         
 
  Tehnologijski projekti
 
  TP-03-0152-03   Brtvljenje cijevnih navojnih spojeva gradskih plinovoda
  Prof.dr.sc. Pero Raos
 
      Istraživanjem provedenim od strane distributora plina HEP PLIN d.o.o. Osijek, utvrđen je neprihvatljivo velik udio neispravnih navojnih spojeva kroz koje dolazi do propuštanja plina iz instalacije. Udio neispravnih, klasično zabrtvljenih spojeva, u nekim dijelovima distribucijskog sustava veći je od 11%. Prethodnom analizom potvrđen je odlučujući utjecaj metode brtvljenja na pouzdanost ostvarivanja sigurnog i nepropusnog spoja. Obzirom da propuštanje plina predstavlja ne samo izravni gospodarski gubitak, već značajni sigurnosni problem, osnovna svrha istraživanja jest utvrđivanje mogućnosti primjene i karakteristika brtvljenja cijevnih navojnih spojeva gradskih plinovoda primjenom suvremenih anaerobno očvršćujućih polimernih brtvenih smjesa, te procjena gospodarskih efekata.U tom cilju bit će provedeno eksperimentalno istraživanje karakteristika brtvljenja primjenom anaerobnih brtvenih smjesa sa stajališta pouzdanosti brtvljenja (nepropusnosti) i praktične rastavljivosti spoja, te eksperimentalno utvrđivanje utjecaja različitih komercijalnih brtvenih smjesa, materijala izrade navojnog spoja i temperature na svojstva brtvljenja. Bit će razvijen i simulacijski model procjene izravnih godišnjih gubitaka plina uslijed neispravno brtvljenih spojeva.
 
  TP-05-0152-05   Prototip ultralake teleskopske dizalice   Prof.dr.sc. Dragomir Krumes  
      Izrada vrlo lagane, lako prenosive teleskopske dizalice, modularne konstrukcije i visoke nosivosti, prilagođene za rad u specijalnim uvjetima, radnog prostora vertikalno 15-30 m i horizontalno 10–15 m.  
 
  Informatički projekti
 
  02002-202   Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija   prof.dr.sc. Ivan Samardžić  
      Obuhvaća različite primjere koji se odnose na tehnologičnost pojedinih detalja na zavarenim konstrukcijama (posudama pod tlakom, mostovima, nosačima, vozilima, ...). Obuhvaća analize konstrukcijskog oblikovanja zavarenih spojeva na konstrukcijama, izbo  
  2002-086   Informacijski Sustav Predviđanja Rada Opreme - ISPRO   Prof.dr.sc. Niko Majdandžić  
      Razviti programski sustav koji, koristeći neuronske mreže i vlastite pakete programa, na osnovi rezultata mjerenja i neuronskih mreža koje “uče” na rezultatima mjerenja, dinamičkim planiranjima određuje slijedeći ciklus kontrole i mjerenja, te procjenjuje  
  2002-88   SUPP - Sustav planiranja pojedinačne proizvodnje   prof.dr.sc. Niko Majdandžić  
      Nasuprot mnogobrojnim rješenjima za planiranje u serijskoj i maloserijskoj proizvodnji kao i kompletnim programskim sustavima za upravljanje proizvodnjom temeljenim na MRP, MRP II i JIT metodama, za pojedinačnu proizvodnju primjeri rješenja za upravljanje  
 
  Projekti suradnje s gospodarstvom
 
  P44   AISP - Automatizirani informacijski sustavi proizvodnih poduzeća maloserijske i pojedinačne proizvodnje   prof.dr.sc. Niko Majdandžić  
      Automatizirani informacijski sustav (AISP) razvijen je za poduzeća metalne, elektro i drvne industrije za različite proizvodne kapacitete: od univerzalnih kapaciteta i ručnih radnih mjesta do fleksibilnih tehnoloških sustava, kao i za različite proizvode.  
  P89   Mehaničko-metalografska analiza svojstava materijala   prof.dr.sc. Dragomir Krumes  
      Projekt obuhvaća mehaničko-metalografsku analizu svojstava materijala za ĐĐ Specijalna vozila Slavonski Brod.  
  P94   Numeričko istraživanje elasto-plastičnog ponašanja prestrujnih cijevi komora - pregrijač pare   prof.dr.sc. Dražan Kozak, Josip Sertić, dipl.ing.  
      Projekt obuhvaća izradu tehničkog izvješća, koje bi sadržavalo rezultate numeričkog istraživanja elasto-plastičnog ponašanja prestrujnih cijevi pregrijač-komora pregrijača, pomoću metode konačnih elemenata.  
  P90   Određivanje nosivosti dvoplaštnog spremnika za naftu 60 m3   prof.dr.sc. Dražan Kozak,prof.dr.sc.Ivan Samardžić  
      Projektni zadatak obuhvaća izradu tehničkog izvješća, koje sadrži procjenu nosivosti ukopane posude za naftu volumena 60 m3 s dvije komore (30 m3+30 m3) prema danoj tehničkoj dokumentaciji, pri čemu je jedna komora opterećena ispitnim pretlakom od 2 bara.  
  P86   Određivanje nosivosti nosača staklenog panela pomoću metode konačnih elemenata   prof.dr.sc. Dražan Kozak,doc.dr.sc. Željko Ivandić  
      Tehnički izvještaj o nosivosti nosača staklenog panela izvedenog prema tehničkoj dokumentaciji izrađen je za naručitelja TUV Croatia d.o.o. Slavonski Brod. Izvještaj sadrži analizu naprezanja, deformacija i faktora sigurnosti.  
  P91   Tehničko tehnološka analiza i davanje mišljenja   Ante Pranić, dipl.ing., prof.dr.sc. Ivan Samardžić  
      Projekt sadrži tehničko-tehnološku analizu i davanje mišljenja za potrebe HGK.  
  P81   Tehničko-tehnološka dokumentacija adaptacije za berbu suncokreta   prof.dr.sc. Dražan Kozak,doc.dr.sc. Željko Ivandić  
      Projekt tehničko-tehnološke dokumentacije adaptacije za berbu suncokreta AS 5, 4 m ; 6, 3 m i 7, 2 m za Same Deutz-Fahr Žetelice d.o.o. Županja, 2007.  
 
  Arhiva projekata
 
  0152002   Pouzdanost proizvoda   Prof. dr. sc. Pero Raos
 
         
  0152011   Analiza tehnologičnosti proizvoda   Prof.dr.sc. Ivan Samardžić  
      .  
  0152012   Simulacija procesa i CAD/CAM metoda za poboljšanje točnosti savijanja   Prof.dr.sc. Branko Grizelj  
         
  0152014   Ekspertni sustav izrade tehnologije pojedinačne proizvodnje   Prof.dr.sc. Niko Majdandžić  
         
  0152015   Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda   Prof. dr. sc. Milan Kljajin  
      Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda, cjelovite ekološke bilance, ekodizajn, ekološko oblikovanje proizvoda, okoliš, strategija ekodizajna, sustavni razvoj proizvoda.  
  0152016   Kinetika strukturnih pretvorbi čelika i inžinjerstvo površina   Prof.dr.sc. Dragomir Krumes  
         
  0152017   Primjena matrice defektabilnosti u ljevaoničkoj proizvodnji   Prof.dr.sc. Ivan Budić  
         
  0152018   Procjena izdržljivosti kontrukcija s motrišta mehanike loma   Prof.dr.sc. Franjo Matejiček  
         
 

Impressum

Poveznice