Radionica za lijevanje je opremljena sljedećom važnijom opremom:

  • Peć za taljenje Cu i Al (kao i njihovih legura) TIP LP 1003
  • Uređaj za mjerenje rekondenzacijske čvrstoće DISA PNZ1
  • Uređaj za mjerenje zaostalih naprezanja HBM MTS30002
  • Uređaji za ispitivanje svojstava kalupnih mješavina.

U radionici se nalazi i veći broj uzoraka raznih odljevaka, modela, jezgri te razne opreme koja se koristi pri izradi pješčanih kalupa. U sklopu laboratorija nalazi se i računalo sa softverskim paketom Solid Cast pomoću kojeg je moguće pratiti simulaciju procesa skrućivanja i na taj način i prije početka proizvodnje ukloniti neke uzroke nastajanja grešaka na odljevcima.

 

Radionica za oblikovanje materijala deformiranjem.

Za izvođenje laboratorijskih vježbi na raspolaganju su:
Radionica Oblikovanja metala deformiranjem i Alata i naprava, gdje imamo ekscentar prešu 50 tona i alate za štancanje, savijanje, duboko vučenje i kovanje, rezne alate, naprave i određene uzorke.
Laboratorij materijala gdje ima kidalica i gravitacioni bat.
One služe za izvođenje laboratorijskih vježbi iz ispitivanja naprezanja plastičnog tečenja i mjerenje rada deformacije i provlačenja.


Impressum

Poveznice