• Kidalica za statička ispitivanja 1000 kN i dinamička ispitivanja 300 kN (Carl Schenck-AG- Darmstadt - 30%)
  • Kidalicu - "Amsler" - 400 kN
  • Uređaj za ispitivanje padajućim utegom (Pellini)
  • Uređaj za ispitivanje opruga umaranjem, tip "LMI-VTA"
  • "Charpy" uređaj za ispitivanje žilavosti, tip "UT-30", maks. udarni rad 300 J
  • Mikrokidalica "Sadamel", tip MI 44 opterećenja 0,1 - 1000 N
  • Kidalica za gumu, kožu i plastiku, "ZMGi" 250, maks. opterećenje 2500 N
  • Mikrokidalica "FY-15" (SF.02) za papir, tekstil i plastiku.

Charpy uređaj i uređaj za tvrdoću "Eseway"

 

Kidalica 400 kN i statički tvrdomjeri


Impressum

Poveznice