Kratka povijest Strojarskog fakulteta

Temelji Fakulteta postavljeni su davne 1962. godine, kada je ovaj Fakultet započeo djelatnost kao Visoka škola u organizaciji Fakulteta strojarstva i brodogradnje iz Zagreba, koja s vremenom prerasta u Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu i 1979. postaje sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U vremenu do 1986. nastavni program temeljio se na programu Fakulteta strojarstva i brodogradnje čije su sadržaje izvodili nastavnici i profesori iz Zagreba, uz značajno učešće nastavnika iz Slavonskog Broda.

U vremenu od 1986. - 1991. dolazi do intenzivnog razvoja Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu. Razvoj karakterizira dolazak kadrova na Fakultet iz proizvodnih sustava s iskustvom u znanstveno-istraživačkom radu, te prelazak određenog broja iskusnih znanstvenika s drugih fakulteta. Ovim se počinje formirati i novi program, a time i profil inženjera Strojarskog fakulteta.

Početni program temeljen na programu Fakulteta strojarstva i brodogradnje, za smjer proizvodno strojarstvo, a pod utjecajem gospodarstva, razvoja u svijetu, te potreba i iskustva u znanstveno-istraživačkom radu i međunarodnoj suradnji, mijenja svoj sadržaj kroz obvezne i izborne predmete na svim razinama studijskih programa, od preddiplomskog, preko diplomskog sve do poslijediplomskih studija, a u skladu s Bolonjskim procesom.

 

Dodatni opći podaci o Strojarskom fakultetu

Promotivni video Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu 2018. godine (78 MB)

 

Matični broj fakulteta: 03458091

Žiro-račun fakulteta: 2340009-1100171075

IBAN: HR8923400091100171075

OIB: 65410788616

Dokumenti:

Uvjeti za napredovanje nastavnika:

Informacije o radu fakulteta:

Web Impressum

O nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja


Impressum

Poveznice