Natječaj za izbor jednog nastavnika/nastavnice u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo (znanstvena grana proizvodno strojarstvo) na Zavodu za proizvodno strojarstvo.
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________ 

Uprava Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu na temelju Vaše pravovaljane prijave na Natječaj za izbor,objavljenog dana 27. svibnja 2020. na Internet stranicama Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u „Narodnim novinama“ br. 62/20., poziva Vas na pisano testiranje koje će se održati pred Povjerenstvom za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za kvalitetu– u Uredu za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, dana 12. lipnja 2020. s početkom u 8,00 sati na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu, Trg I. B. Mažuranić 2, učionica 302, II. kat.

Pristupnici su obvezni pristupiti testiranju u navedenom terminu i ponijeti osobnu iskaznicu. Pristupnici koji ne pristupe testiranju u navedenom terminu, isključuju se iz daljnje provedbe natječajnog postupka.

 
 
 
 

NATJEČAJ

 za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – stručni referent za kvalitetu – u Uredu za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, na određeno vrijeme od 12 mjeseci, s punim radnim vremenom.

 
 
____________________________________________________________________________
 
 
 
____________________________________________________________________
Rezultati pisane provjere znanja u postupku izbora kandidata za prijam na radno mjesto III. vrste – stručni referent za studente –
 na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika u Uredu za studente Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu održane 14. lipnja 2019.
 
Kandidati koji su ostvarili više od 50 bodova na pisanoj provjeri su:
 
Navedeni kandidati pozivaju su na razgovor (intervju) u ponedjeljak, 17. lipnja 2019. u 12.00 sati u Vijećnici Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, II. kat Trg Ivane Brlić Mažuranić 2, Slavonski Brod.
 
Povjerenstvo za izbor kandidata
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Nakon provedenog razgovora (intervjua) održanog ponedjeljak, 17. lipnja 2019. godine i pisane provjere znanja Povjerenstvo za izbor kandidata načinilo je konačnu rang listu:


 Povjerenstvo za izbor kandidata

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odluka o dabiru kanditada u postupku izbora kandidata za prijam na radno mjesto III. vrste – stručni referent za studente –  na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka privremeno nenazočnog zaposlenika u Uredu za studente Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu.

Odluka PDF

 

Odluka Fakultetskog vijeća o izboru Aleksandra Bašića, dipl.ing.stroj. u stručno zvanje i radno mjesto stručnog suradnika u znanosti i visokom obrazovanju


Impressum

Poveznice