Zavod zastrojarske konstrukcije

Katedra za elemente strojeva i konstruiranje

 

 

Milan Kljajin, dr.sc.

Redoviti profesor u tr.zvanju

voditelj LECAD-a

E-mail: mkljajin@sfsb.hr

Osobne web stranice:

Konzultacije: ponedjeljkom i srijedom od 14 do 15h

 

 

Osobni podaci:

Dr.sc. Milan Kljajin, redoviti profesor, rođen je 27. prosinca 1949. u Sremskoj Mitrovici, gdje je pohađao Osnovnu školu. Srednju školu strojarskog smjera pohađao je u Tehničkom školskom centru "Nikola Tesla" također u Sremskoj Mitrovici. Maturirao je 1968. i stekao zvanje strojarski tehničar. Studij strojarstva upisao je 1968. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu (odjel: strojarsko-konstrukcijski, smjer: motori i motorna vozila) gdje je i diplomirao 1974. i stekao zvanje diplomirani inženjer strojarstva.

Po diplomiranju zaposlio se u tvrtki "Đuro Đaković" u Slavonskom Brodu - Tvornica vozila i opreme, gdje je u vremenu od 13. siječnja 1975. do 1. travnja 1990. obavljao različite poslove (konstruktor, projektant, rukovoditelj, pomoćnik direktora za razvoj i sl.). Od 1. travnja 1990. do danas zaposlen je na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu/Katedra za strojarske konstrukcije, gdje je radio kao predavač, docent i izvanredni profesor u znanstvenoj grani Elementi strojeva i konstruiranje na sljedećim predmetima u dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi sveučilišnog studija: Elementi strojeva 1, Elementi strojeva 2, Tehničko crtanje s nacrtnom geometrijom, Osnove konstruiranja, Konstruiranje podržano računalom, te Računalom podržano konstruiranje i proizvodnja. Uz znanstvenu i nastavnu djelatnost obavlja i poslove tehničkog urednika znanstveno-stručnog časopisa tehničkih fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji izlazi od siječnja 1994. pod nazivom "Tehnički vjesnik/Technical Gazette", a čiji je izdavač-koordinator Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Član je i Uredničkog odbora ovog časopisa. Od 1. prosinca 2001. imenovan je voditeljem Katedre za strojarske konstrukcije.

Usporedo sa službovanjem pohađao je poslijediplomski studij na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je i magistrirao 1982. na području strojarstva - teorija konstrukcija (metodično konstruiranje). Po uspješno obranjenom magistarskom radu pod naslovom "Metodička razrada koncepcionih varijanti rama okretnog postolja električne lokomotive", pred komisijom u sastavu: prof.dr.sc. Eugen Oberšmit (mentor), prof.dr.sc. Ivo Alfirević i prof.dr.sc. Dražen Bjelovučić, stekao je zvanje magistar tehničkih znanosti iz područja strojarstva, smjer: teorija konstrukcija.

Nakon uspješno obranjene doktorske disertacije pod nazivom "Istraživanje graničnih područja nosivosti zupčanog para", na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 23. veljače 1995., a pred povjerenstvom u sastavu: prof.dr.sc. Ivo Heidl, izv.prof.dr.sc. Milan Opalić (mentor) i doc.dr.sc. Božidar Križan, stekao je zvanje doktor tehničkih znanosti iz znanstvenog polja strojarstvo. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je u svibnju 1996., u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor u svibnju 2000., a u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor u rujnu 2003.

Upisan je u Upisniku znanstvenih radnika pod brojem 018862. Trenutačno je u zvanju znanstvenog savjetnika. Aktivno je sudjelovao i još uvijek sudjeluje u nekoliko domaćih i inozemnih znanstvenih projekata kao istraživač, a trenutačno je voditelj (glavni istraživač) dva znanstvena projekta.

Vodio je sljedeće znanstveno-istraživačke projekte od koji su navedeni samo zadnji i tekući:

  • Projekt broj 152015 - Sustav ekološkog vrednovanja proizvoda (znanstveno-istraživački projekt podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, od 2002. do 2004.).
  • Projekt broj TP-02/0120-14 - Projekt modularnog sustava za recikliranje sekundarnih sirovina (tehnologijski projekt TP, program TEST, podupire Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, u 2003.).
  • Hrvatsko-slovenski projekt: Sustav PDM u proizvodnji male i srednje serije s uključenom ekologijom okoliša (podupire MZOŠ, 2006.-2007.)(voditelj sa slovenske strane je prof.dr. Jože Duhovnik)

Dr.sc. Milan Kljajin je pohađao sljedeće specijalizacije: od 13. siječnja do 13. veljače 1986. pohađao je specijalistički seminar pod nazivom "Suvremeni pristupi i primjena računala u projektiranju i konstruiranju" čiji je organizator bio Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu uz suradnju s Fakultetom strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, od 30. srpnja do 25. kolovoza 1990. pohađa "Intensive Course of English" u organizaciji Eurocentre London - Lee Green (Engleska) i od 22. kolovoza do 11. rujna 1993. pohađa specijalistički seminar "CAM, CIM and Robot-Technic" u organizaciji i uz potporu Ministarstva znanosti Austrije, Scientific Academy of Lower Austria - Krems i Technical University of Vienna, koji je održan u Kremsu i Beču. od 2. svibnja do 1. srpnja 1997. kao gostujući znanstvenik/nastavnik je na studijskom boravku na TU Berlin (DAAD stipendija) u području "Teorija oblikovanja proizvoda".

Član je Hrvatskog društva za elemente strojeva i konstruiranje te Hrvatskog društva za mehaniku. Govori, čita i piše engleski, ruski i njemački jezik. Oženjen je i otac muškog djeteta, studenta Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.


Impressum

Poveznice